Hva er gentesting

Det er frivillig om man ønsker å genteste seg eller ikke. Bioteknologiloven er basert på prinsippet om selvbestemmelse (autonomi) og respekt for enkeltpersoners integritet. Det vil si at hver enkelt person skal ha rett til å bestemme hva man ønsker å vite og ikke vite om de genetiske anleggene sine. Alle typer gentester krever . Medisin › Celle- og molekylærbiologi › Medisinsk genetikk Bufret Lignende 18.

Selv om genene er svært like hos alle mennesker, finnes det for de fleste gener ulike varianter i befolkningen. Det er slike varianter som er med på å gjøre hvert individ genetisk sett unikt. Hun poengterer også at du bør få profesjonell genetisk veiledning når testen foreligger. Det kan være temmelig tøft å leve med . Men stadig flere gjør det selv – via nettet. Gentesting foregår i helsevesenet.

Hva påvirker svingetiden til en pendel? Vi skiller mellom to typer gentester : DNA-typing: undersøkelser av DNA som skal identifisere personer eller slektskap mellom personer, først og fremst til bruk i rettsmedisinen. DNA-diagnostikk: gentester som skal identifisere genutgaver som kan føre til sykdom. Jeg har en skoleoppgave om hva gen-testing brukes til? I dette temaarket ser vi på de medisinske og etiske problemstillingene vi kommer borti i for- hold til gentesting.

Først skal vi imidlertid se på hva en gentest er, hvordan kromosom- avvik og ulike genvarianter kan føre til sykdom og. I dag kan du bestille personlige gentester på nettet for litt over en tusenlapp. Men kan de si noe om barnet ditt vil bli flink på skolen eller god i fotball?

Rapporten vil ta opp hva som blir de største utfordringene med tanke på den medisinske revolusjonen vi nå står overfor. Verken helsevesenet, eller befolkningen, er forberedt på hvordan de skal håndtere økt bruk av gentesting , sier Fiskerstrand. Per i dag har vi hverken hodene, eller infrastrukturen, som trengs for å . Hvor stor risiko har man i utgangspunktet for å få sykdommen, og hvor stor betydning har egentlig de prosentene . John Lauerman (55) ante ikke hva som ventet ham da han tok en full gentest for to år siden. Også familien støttet ham, det samme gjorde sjefene hans i avisen. Hva er hensikten med gentesting ? En gentest kan gi svar på om et brystkrefttilfelle kan skyldes arv.

I begge tilfeller kan det være aktuelt med oppfølging og forebyggende tiltak dersom . Den frykten som dominerer i vår kultur er hva vi kan kalle en lavintensitetsfrykt, en frykt som omgir oss og danner et bakteppe for våre erfaringer og tolkninger av verden. Det brukes kun for å vurdere risikoen for visse typer arvelig kreft. Inntil videre vil gentester bare kunne brukes innen familier hvor vi allerede vet at det er arvelig sykdom.

Gjennom langvarig forskning har vi nå fått innsikt i hvordan . Vi er inne i en tid der man kan bestille gentester av kommersielle aktører på nettet og kjøpe gentester på apoteket. Da er det viktig at flest mulig har satt seg litt inn i hva slike . Det er i største grad en toveis prosess, hvor du kan utforske mulighetene rundt en gentest og hva det innebærer, inkludert det mulige testresultatet.