Hva er en same

I debatten den siste tiden har det flere ganger dukket opp spørsmål om hva som egentlig definerer en same. Er det bærere av samisk språk og kultur, eller er det slektsbetinget? Det finnes ingen absolutt definisjon på hvem som er en same. Likevel har man sett seg nødt til å utforme et sett med regler for å få . Tidligere har samer blitt kalt finner av nordmennene, og lapper ( fi. lappalaiset, ru. lopari) av svensker, finner og russere, og språket har blitt kalt lappisk.

Disse uttrykkene blir i dag ofte ansett som nedsettende.

Derfor har man i de siste tredve årene tatt i bruk etnonymene (det et folk kaller seg selv) same og samisk også på. Ordene lapp og finn oppfattes i dag ofte som nedsettende av samene i Norge (og Sverige), og derfor har de siste tredve årene etnonymene same og samisk stort sett tatt over for de gamle betegnelsene i Norge. Skribentene i middelhavslandene fortalte hva de hadde hørt av andre. Europa › Samisk historie › Samisk samtidshistorie Bufret Lignende 19.

Du kan melde deg inn i sametingets valgmanntall ved å skrive under på at du oppfatter deg som same , og at du oppfyller visse krav. Disse kravene er ulike fra land til lan men har å gjøre med blant annet ens eget eller forfedrenes språk, eller hvorvidt ens forfedre har vært registrert som samer i visse . Prosjektet har ikke hatt som mål å kunne generalisere til å gjelde en større populasjon av lærere eller til å gjelde alle læreverk i skolen. Det er en eksplorerende undersøkelse, som har som mål avdekke og . En gammel mann med gammel viten!

Min bror var en tur i Vesterålen hvor mine oldeforeldre kommer i fra. Det eneste vi assosierte med dette var at i oldefar Jonas slekt var de veldig . Samer er en folkegruppe og et urfolk som i dag bor i et område fra Kolahalvøya. Hos samiske familier i dag er nok pizza en like vanlig middagsrett som blodkaker. Joik er den tradisjonelle . Their ancestral lands span an area the size of Sweden in the Nordic countries. The Sami are one of the largest.

Hva kalles en samisk forfatter? Også i norsk tingsrett er det forholdene de siste hundre årene som er av betydning for hvilke rettigheter som . Hva er en ekte same og hva er en ekte nordmann? Spørsmålet kan virkelig få frem de mørkeste svar fra folkedypet, men burde heller mane frem dialoger og sunne, viktige diskusjoner. Gjør Kill Buljo det populært å være same på Romerike?

La elevene samtale om hva de ser på tegningen som er ment å vise noe av mangfoldet i samisk kultur. I Norge bor det samer over hele landet, men de mest konsentrerte samiske bosettingsområdene finnes nord for Saltfjellet samt i landets større byer. Fransisca Kappfjell Herbst (23) husker godt den dagen hun fikk vite at hun er same. Hun var tre eller fire år, sto i gangen hjemme da moren sa: Pappa er samisk – derfor er du også det.

For en unge, hva betyr det? Det var først da Fransisca . Bli med til Gamvik, et gammelt samisk fiskevær ytterst på Finnmarkskysten.

I tusenvis av år har samene her levd godt av havet. Men på knappe hundre år forsvant samisk språk og kultur nesten helt fra dette stedet. I Nok en same tar Håkon Mathias Vassvik deg med inn . Mange uttrykker også puristiske, stereotypifiserende og eksotifiserende holdninger til hva det vil si å være same , og glemmer lett hvordan moderne samer i Oslo lever.

Som Gro Ween påpeker at fra et majoritetsperspektiv er ofte urfolks rettigheter knyttet til en forståelse av autentisitet og annerledeshet, og at . Finnmarken møtte ham og søskenbarn og musiker Torgeir Vassvik (51) på urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord. Vassvik-guttene, fødte og oppvokste i Gamvik i Finnmark, nå bosatte i Oslo, er aktuelle med teaterforestillingen Nok en same. Hva skjer når en person som hele livet har blitt fortalt at han . Bør ikke norsk lov definere hva en same er før loven deler ut rettigheter?

Sametinget har definert hvem som er same.