Hva betyr logos

Hos Aristoteles er logos saken taleren diskuterer, og bevismidlene er knyttet til sakens innhold heller enn talerens karakter (se etos) eller tilhørernes følelser (se patos). Argumentasjon kan ta mange former, og danner basis for . Begrepet har sin bakgrunn i gresk filosofi og har senere vært benyttet innenfor ulike tradisjoner og fag, blant annet i filosofi, psykologi, teologi, religion og retorikk. En tekst vil stort sett aldri bare inneholde etos, logos eller patos.

I retorikken kaller vi denne formen for logos.

Ved å argumentere for en sak gjennom å peke på hva som er fornuftig og sannsynlig, retter vi fokuset mot nettopp saken og bort fra utenforliggende faktorer som i mange tilfeller er . Hvor stor tillit har vi til avsenderen og teksten? Hva er det som skaper tillit? Plan-Norge (under)bygger sitt etos ved å vise til ulike nettsteder.

Logoen til Syklus styrker annonsens etos. Det er liten tvil om økende interesse for Høyre, og da er det ikke bare politikken folk er opptatt av. Mange, ikke minst skoleungdom, lurer på hva selve logoen står for – og om fargevalget har en betydning.

I vest har vi grunnfjellet, noen av Norges eldste bergarter. Disse bergartene fra prekambrium er markert med rosa. I Nome finner vi restene av en gammel vulkan , fra sein prekambrium. Fen-vulkanen er vist med en grønn strek gjennom det rosa grunnfjellet.

Den blå fargen symboliserer kalkstein og skifer som vi finner . Her kan du laste ned SVs logo og designmanual. Sosialistisk Venstreparti. Hva betyr dette i framføringssammenheng? Etos: – Vi må tro på at taleren virkelig står inne for det han snakker om.

Det finnes en rekke ulike årsaker til at noen har vansker med å lære å lese. Dysleksi er imidlertid en spesiell type lese- og skrivevansker, som er medfødt. Dysleksi er gresk og betyr vansker med ord (”dys” = vansker, ”lexia” = ord). Logos er gresk og betyr ord. De tre appellformene vi bruker er etos, logos og patos.

Etos – Avsender må skape tillit hos mottaker.

Forleden så jeg det samme merket var brukt i et program om Nida. Synlighet betyr at logoen er lett å se og legge merke til. Men sterke farger kan aldri kompensere for svak form. Derfor jobber designere ofte i svarthvitt til formen sitter som den skal, før de begynner å jobbe med farge. Du kan laste ned De Grønnes logo og en enkel guide i bruk av logo og profil fra denne siden.

Til bruk på trykksaker: eps. Hva vil forfatteren med teksten, hva er budskapet? Barack Obama er kjent for sine retoriske egenskaper.

Appellformer Når man vil overbevise en tilhører eller en leser, bruker man gjerne appellformer. I vår tale har vi tre forskjellige appellformer: etos, logos og patos.