Hus for storfe

Frihet fra vantrivsel ved at dyra har egnede omgivelser, inklusive ly og . I tillegg til de oppgitte priser kommer moms (gjelder ikke fagbøker) samt eksp. TINE Rådgiving, Helsetjenesten for storfe , TINE SA, P. Hus for storfe , norske anbefalinger. Gratis produkter sendes ut gratis.

Overordnet post: Norbok. Råd og rettleiing frå praktiserande veteri- nærar har òg stor verdi for god velferd og dyrehelse. Rettleiing frå Mattilsynet om regelverk. Haldforskrifta hadde tidlegare krav til god- kjenning av både . Velkommen til Helsetjenesten for storfe. Her finner du nyheter og informasjon om Helsetjenesten for storfe sin virksomhet og helsestatus i norske storfebesetninger.

Her kan du lese nyheter og fagstoff om dyrehelse, dyrevelfer sjukdommer og forebygging. Viser – av artikler .

Denne boka er blitt til som et av tiltakene i storfenæringas handlingsplan for dyrevelferd for storfe. Boka vektlegger løsninger med . Skal du bygge nytt fjøs til storfe i dag er løsningene mange. Dette er fordi det ikke finnes en felles bransjestandard. Kyllinghus og grisefjøs derimot er mer standardiserte enn storfefjøsene. Norsk Landbruksrådgivning, Tine, Nortura og . Preporuke za stocare smestaj goveda ( Bosniske anbefalinger for hus til storfe ). Animal welfare in dairy production.

Intervju om dyrevelferd mm. HUS FOR STORFE = 35 in Class SefrakFunksjonsKode. Export Control, PublicAccess, Containment, Unspecified. Static, No, Derive No. Fjøs, hus for storfe (ku) eller småfe (sau, geit), eller de rom i driftsbygningen som er innredet for disse dyr.

De fleste steder i Norge er fjøs uten videre huset for storfeet, mens de andre kalles sauefjøs og geitefjøs. Fjøset skal tilfredsstille dyrenes krav til klima og andre miljøfaktorer, og dessuten gi dem . Analyse av arbeidsmiljoeet ved gras- og surforhandteringen i hus for storfe. Access the full text: NOT AVAILABLE.

Norges Landbrukshoegskole, Aas (Norway).