Glen ample bringebær

Denne bringebærbusken gir store avlinger av bær med meget god smak. Oversikten under viser hovedsortene vi har i . Mengde må avpassast til veksten. Når plantene veks kraftig, treng dei lite gjødsel.

Et jevnt og friskt plantemateriale er den viktigste faktoren for å lykkes med bringebærproduksjonen.

Hovedsort til både til konsum og industri. Sorten er middels tidlig og gir høy avling. Plantene er kraftige og stenglene er tornefrie med lange opprette lateraler.

De har god smak som kan minne om villbringebær , men gir litt liten avling. Egner seg best til å spise ferskt. Den har ikke torner, og har en kraftig og opprett vekst. Bærene er middels tidlig modne, lyserøde, store og .

Bæra vert selde direkte til kundane frå garden i 4grams korger. Kunden ringjer og bestiller og når vi har plukka ei bestilling ringjer vi kunden. Bæra står kjøleg til kunden kan kome og får på den måten heilt ferske bringebær. Då vart fleire nye sortar tilgjengelege for utplanting hjå dyrkarane etter utprøving av Planteforsk. Glen ample er ein bringebærsort som har sitt opphav i frå Skottland.

Introdusert på byrjinga av nittitallet, har denne vorten ein av dei mest planta sortane verda over. Dyrking under tak gir nemlig mulighet for utvidet sesong og større avlinger. Dei fleste odla bringebær ulike hybridar av R. I butikkene omsettes kun hagebringebær. Mest vanlig i Norge er røde bringebær , men det finnes også bringebær som er svarte, gule, oransje og hvite.

Der graset bekjempes reduseres N-behovet noe. Store røde bær med lang holdbarhet. Orion er som er små og søte, kan brukes til alt. Tidene vil variere noe fra år til år, avhengig av været.

Kompleks avstamming som inkluderer blant annet Glen Prosen og Meeker.

Held seg bra over tid og kan frysast. Langskotplanter av Glen. Kunnskap frå Gartnerhallen sitt prosjekt.

Produksjonsklare planter av bringebær og jordbær” med Anita Sønsteby i. Bioforsk som prosjektleiar. Glen Ample har vorte ein av dei mest planta sortane verda over. Ny plantefysiologisk kunnskap. Høg avling på langskot i forsøk . Overordnet post: Norsk frukt og bær.

Annen klassifikasjon: 634. Skadebildet av bringebærbladmidd består av diffust avgrensete gule flekker på bladoversidene med korresponderende mørkegrønne felt på de normalt lyse undersider. Ved store angrep vil også bærene bli skadet. Kan ha problemer med overvintring på øst- og vestlandet.

Bringebærbladmidd overvintrer som voksne hunner rundt . Fin til konservering, mindre egnet rå. Mottagelig for rød rotråte. Ample, Stiora, Balder, Borgund og Vene.