Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon

Fagstoff: De individene av én og samme art som lever innenfor et område eller et økosystem, kaller vi en populasjon eller en bestand. For eksempel utgjør all ørreten i et bestemt ferskvann dette vannets ørretbestand. Disse ørretene kan også kalles vannets populasjon av ørret.

Simulering: En biologisk populasjon kan bestå av et stort antall individer. Derfor bestemmes populasjonsstørrelsen på bakgrunn av antall individer i en representativ prøve. Populasjonsstørrelse uttrykkes i form av tetthet. Her blir vi nødt til å se på populasjonsøkologi.

Som vi vet er det et rimelig komplekst samspill mellom de biotiske og abiotiske elementene som til sammen skaper det endelige resultatet for hvordan størrelsen til en gitt populasjon vil endre . Aktuelle kompetansemål i læreplanen. Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon. Etter Vg- studieforberedende utdanningsprogram. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser.

Lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virker. Interessekonflikt, kvalitet på argumentasjon. Stråling og radioaktivitet.

Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette. Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre. Bærekraftig utvikling m1. Videregående (etter Vg1). Gjør rede for begrepet bærekraftig utvikling.

Min fruktfluepopulasjon. På sommeren ser vi ofte små fluer som surrer rundt inne i husene våre. Er vi så uheldige å glemme litt frukt på benken eller på stuebordet tar det ikke lang tid før fluene surrer rundt disse.

Fruktfluer liker nemlig råtten frukt og tiltrekkes av eddiken som produseres når frukt modner. Kompetansemål etter Vg– studieforberedende utdanningsprogram. Høy måloppnåelse karakter 5-6.

I sporleken vil en post . Gruppestørrelse: Maks elever. Sakrale fortellinger 23.