Geotekniske undersøkelser

Geotekniske Undersøkelser – geofysiske grunnundersøkelser, geoteknikk, geoteknisk rådgivning, ingeniørgeologi, geofysikk, geotekniske undersøkelser – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Før bygging i undergrunnen eller på overflata utføres det ofte geotekniske undersøkelser. Disse undersøkelsene kartlegger materialet og dets egenskaper, og er viktig under planlegging av ny infrastruktur. I Norge finnes store mengder geotekniske data.

For at flest mulig skal kunne bruke våre data til samfunnsnyttige formål, skal de være åpent tilgjengelige, nedlastbare og gratis.

Vi utvikler standardiserte data- leveranser og tjenester for nasjonal og internasjonal forvaltning gjennom aktiv deltagelse i Norge Digitalt og arbeidet med Det offentlige . Geotekniske undersøkelser : Oversikt over tidligere geologiske og geotekniske rapporter kan hentes fra lokale arkiv i Statens veg- vesen og NVDB ( Vegdatabanken). Lokale og egne erfaringer: Erfaring fra tidligere grunnundersøkelser, byggevirk- somhet og opplysninger fra lokalkjente ( grunneiere og andre) kan gi verdifulle . Foreløpig består databasen av data fra et landsdekkende datasett fra Statsbygg, samt et område i Oslo levert av kommunen, Jernbaneverket og Statens vegvesen. På sikt håper vi alle dataeiere vil levere inn sitt datagrunnlag, sier prosjektleder Inger-Lise Solberg i Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Gå til Geoteknisk undersøkelse – Geotekniske ingeniører utfører geotekniske undersøkelser for å få informasjon om fysiske og mekaniske egenskaper til jord under eller ved siden av et sted for å designe jordarbeider og fundamenteringer for planlagte strukturer og for reparasjon av jordarbeider og konstruksjoner . Resultatet kalles plastisk grense og flytegrense. Plastisk Index er forskjell mellom flytegrense og plastisk grense, og er range of vanninnhold over som jord acts as a plastisk solid.

Atterbergsgrense brukes for å undersøke om jord vil opptre primært som silt eller leire, og om den er highly plastisk. I Rambøll kan vi tilby sprengningsteknisk rådgiving, fjellsikring og fjellkontroll, og en rekke geotekniske målinger. Sprengingsteknisk rådgiving.

Ett av våre spesialområder er rådgivning ved forsiktig sprengning inntil nabobygninger og andre konstruksjoner. Vi har rådgivere med sprengningssertifikat klasse A, og påtar oss . NGU har utviklet nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) med tilhørende karttjenester og muligheter for å laste opp data, i første omgang for geotekniske undersøkelser. Grunnundersøkelser er en nødvendig del av all geoteknisk kartlegging og prosjektering. Prosjektet for utvikling av NADAG er et samarbeid mellom NGU og etatene Statens vegvesen, Jernbaneverket, og Norges . Vi i Romerike Grunnboring AS arbeider for å levere solide geotekniske undersøkelser med rapporter for som veldig mange byggeprosjekter må ha i forkant av oppstart. Når du mottar geoteknisk rapport fra oss vil du eller entreprenør raskt og enkelt forstå hvilken byggeteknikk og materialer du bør benytte deg av.

Veiledning for symboler og definisjoner i geoteknikk : presentasjon av geotekniske undersøkelser. Det er ikke sikkert at rapportens konklusjoner og anbefalinger kan overføres til andre prosjekter, men resultatene fra undersøkelsene kan brukes som grunnlag for geoteknisk vurdering. De aller eldste rapportene er ikke fullstendige rapporter og har liten verdi for andre enn geotekniske sakkyndige.

Spesifikasjonen omfatter alle kategorier av geotekniske undersøkelser ( grunnundersøkelser) unntatt miljøtekniske, inkludert resultater fra forsøk utført i felt og i lab. Den er primært ment å gjelde for geotekniske undersøkelser på land (onshore), men kan også benyttes for geotekniske undersøkelser i vann . Andre dokument: Geografisk område: Bergen kommune.

Oppdragsgiver: Bergen kommune. Miljøtekniske undersøkelser. Utbredelse av løsmasser og fjell. Vedlegg A Kart over Sommarøy havn med prøvepunkter.

Jernbaneverket har tegnet rammeavtale med COWI på geotekniske grunnundersøkelser i Intercity-prosjektet mellom Sandbukta og Halden. COWI har utført geotekniske undersøkelser og miljøteknisk kartlegging i forbindelse med utvidelse av utenlandsterminalen, avisingsplattform og flyoppstilling. To navigate through the Ribbon, use standard browser navigation keys.

To activate a comman use Enter.