Geit raser

Tidligere ble geitene skilt i lokale raser eller typer, som telemarksgeit, dølageit, vestlandsgeit og nordlandsgeit. I dag er det genetiske forbindelseslinjer mellom områder i hele landet og Norsk melkegeit er derfor betegnet som én rase. NSG driver det organiserte avlsarbeidet med Norsk melkegeit. Fremdeles er det denne rasen som er den dominerende i det norske geiteholdet, men import av utenlandske raser har fått en viss betydning for nisjeproduksjon og kulturlandskapspleie.

Tamgeit deles inn i raser og varianter og har tilnærmet kosmopolitisk utbredelse, med unntak av i Antarktis.

Geita ga både melk og kjøtt, og ved ysting og kondensering av geitemelka fikk man geitost. Hva er forskjellen mellom sau og geit ? Geitene ble temmet i forhistorisk ti trolig i yngre steinalder. Tamgeitene synes å ha fulgt den primitive kultur og finnes i alle verdensdeler.

En mengde raser og varianter, svært forskjellige i størrelse, farge, hårkledning og horn. Geiter kommer i mange forskjellige former og størrelser, farger og pels typer. Mange vet de små dverg gutt festligheter langs veien i gresset, men de fleste raser er ukjent.

Tunge raser har mistet mye av den naturlige vaktsomheten og tilbøyeligheten til flukt som villsauen har.

Derfor er de lettere bytte for rovdyr. Sauer i rovdyrtette strøk . Som en generell regel, er geiter holdt for melk, kjøtt, eller hår, og noen er også holdt som ledsagere og arbeids dyr. Alle geiteraser dele egenskapene til å være svært hardfør, nysgjerrig og intelligent, og de kan være svært . Les mer om de forskjellige rasene , deres utbredelse og bevaringssituasjonen nederst på siden.

Norsk genressurssenter og Norsk Sau og Geit samarbeider derfor om inntak av værer og bukker til semin av de norske saue- og geiterasene med små populasjoner. Nå undersøker Selbu spinneri ulike ullkvaliteter nøyere og etterlyser ullprøver fra besetninger av de bevaringsverdige rasene. I dag finnes geita som husdyr i hele verden.

Et av de første husdyrene. Det er totalt avlet fram over 4raser. Den var viktig for fattige bønder i gamle dager fordi den var billig å kjøpe og lite kresen i matfatet.

Den kan også bevege seg lett i ulendt terreng, . Hvis du bor i landet eller har hytte, vil du ønsker å nyte en sunn, hjemmelaget geitemelk. Melk, som gir geit , har en mye større verdi, har en høy rekke vitaminer, næringsstoffer og kalorier sammenlignet med konvensjonelle kumelk. Databanken for husdyr teller i dag ca.

En kraftig økning er ventet de nærmeste årene. Program for nordisk samarbeid .

Mengden alfa s1-kasein påvirker melkens ystings-egenskaper, og kan også ha betydning for vår evne til å bryte ned og fordøye ostemassen. Godkjent (reinavla) avlsdyr: Et individ av sau eller geit som har foreldre og besteforeldre innført eller registrert i et dyreregister ( stambok) omtalt i vedlegg for vedkommende avlspopulasjon ( rase ) og som selv enten er innført eller er registrert og kan ventes å bli innført i dette . Utenfor en husdyrpark , de fleste geiter i USA er avlet enten for melkeproduksjon eller for deres kjøtt. Et stort antall av geit raser eksisterer over hele verden , men bare et fåtall er ofte avlet i USA for jordbruksformål. Generelt , å få geiter til å produsere melk hunnene må føde.

Den resulterende avkom en tendens til å bli solgt . Geit eller gjet er et partået klauvdyr i gruppen drøvtyggere. Hanndyret kalles gjerne geitebukk, avkommet kalles ki kje eller killing, mens hunndyret ikke har noen egen benevnelse, selv om det lokalt kan finnes slike. Varianter eller raser av geit finnes over det meste av verden, i Afrika, Asia og Sør-Amerika, særlig i karrige . De typer geiter stede i ulike land avhenger av vegetasjon, klima tilstan og genetikk.

Det finnes forskjellige typer av geiter over hele verden. Nå en dager mange land importerer .