Gardsdrift

Bladet er uavhengig av organisasjoner, og redigeres etter redaktørplakaten. Bladet er mynta på den norske bonden, men leses også av maskinleverandører, rådgivningstjenesten i landbruket og entreprenører. Vi ser på bonden som bedriftsleder og garden som en . Bedre Gardsdrift utgis av . Vi tilbyr teknologiløsninger som hjelper deg med å administrere driften din på en mer effektiv måte.

Overvåk maskinene, kontroller redskapene enkelt og effektivt, analyser driften nærmere og – fremfor alt – hold kontroll på kostnadene med våre banebrytende administrasjonsløsninger.

Det melder bladet på nett. Bigseth overtar for Magnus Østby, som gikk av i fjor. Rudi er også ein tradisjonell gard. Jorda blir brukt til produksjon av grovfor og beite. Vi driv samdrift med om lag 6vinterfora sauer.

Bruk for deg – Gardsdrift. På dei fleste gardar er det både husdyr- og planteproduksjon. Når ein driv med husdyr, treng ein også å produsere fôr til dei.

I tillegg vert det stilt krav om areal til å spreie møka frå dyra på. For plantane sin del fører gjødsla viktige næringsstoff attende til jorda. Frå husdyra får vi mellom anna kjøt, . Byggegjerder er praktisk å benytte for fleksibel inngjerding. De er enkle å flytte, og har mange bruksområder. Gjerdene settes ned i en tung og solid plastfot, som gir god stabilitet.

Mellom gjerdene benyttes festeklammer for å koble gjerdene sammen. Halset Todalen er en bygd som er sterkt preget av gårdsdrift, selv om det også her blir stadig færre bønder. Gårdsdriften er med på å opprettholde kulturlandskapet, slik at bygda ikke gror igjen. Hadde det ikke vært for den årvisse siloslåtten eller korntrøskingen, ville vi nok ganske fort fått en aldri så liten jungel her . Kontaktinformasjon for Loftheim Maskin og Gardsdrift Askvoll, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer. Hagalid gard ligg høgt og fritt som heiagard 3m over Jøsenfjorden, i Hjelmeland midt i Ryfylke i Rogaland.

Her har det vore busetnad frå før vikingtida med éin eller fleire gardar. No er det éin gard på Hagalid. Sau og skogbruk: I dag er drifta moderne med ca.

Søvik tenkte å bruke det i undervisninga på skulen. Når vi ser på dei alminelege gardar opp og ned gjennom bygda hadde dei so omtrent mål med åker, nokre bruk hadde mindre, .