Gårdsbruk nordland

Prisantydning: kr Etter avtale. Leieprisantydning: kr Etter avtale. Denne rapporten beskriver næringsaktivitet som drives av gårdshusholdene i fylket. I tillegg fokuseres det . Her trengs ingen investeringer for å ha full drift når du overtar.

Jeg hadde håpet bankene hadde vært mer velvillig til å satse på dem som vil kjøpe dette. Prisens historie går tilbake til . Vi har bevist at denne gården har livets rett, sier yngstebror Stavøy. Sertifisert klauvskjærer som utfører klauvskjæring i Helgeland og omegn. Hartviksen Per Gårdsbruk. Sjarmerende småbruk i et fantastisk naturlandskap.

Eiendommen ligger som en perle med hav, fjell og et. Aktivitetstilbud på gård for eldre, barn og de som trenger fri fra hverdagen. Sluttrapport gårdskomposteringsprosjektet.

Velkommen til å ta kontakt! Kommentar: Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland. Navn på utgivelse: Jordforsk Rapport. Publikasjonstype: Egne utgivelser. Utgivelsesår: 16-NOV-01.

Brødrene Ole Johan og Arild Johansen står bak Nordlands mest veldrevne gårdsbruk , skriver Lofotposten. Her finner du informasjon om landbruksproduksjonen i hver kommune: antall gårdsbruk og areal i drift, hvilke produksjoner som finnes, mengde produsert melk og kjøtt mm. Lite gårdsbruk på Ågskardet i Meløy kommune med sikt til Svartisen i Nordland vurderes solgt. Den består av et hovedhus og en låve, begge klare for kondemnering.

Gården ligger idyllisk til nede ved Holandsfjorden rett . Kompostering på gårdsbruk i Nordland : sluttrapport gårdskomposteringsprosjektet. På Aalan Gård finner du den ekte og naturlige lofotopplevelsen, der du som turist aktivt kan oppleve et mangfoldig gårdsbruk med osteproduksjon, urtehage og forskjellige dyr. Tom Øystein Nilsen Gårdsbruk fra , Nordland. Husdyrhold – Saue- og geitehold.

Nordland ( gårdsbruk , 2m unna), Melbygjerdet ( gårdsbruk , 3m unna), Melbygjerdet (boligfelt, 3m unna), Nordlandshaugen ( gårdsbruk , 4m unna) , Mora (elv, 5m unna), Melby (navnegår 5m unna), Utistu ( gårdsbruk , 5m unna), Bølbekken (bekk, 5m unna), Øvergjerdet (bolighus, 5m unna), . Rana Blad har i en artikkel belyst utviklingstrekk i landbruksnæringen på Nord- Helgeland. Tall fra SLF viser at antall husdyrbønder har gått kraftig tilbake i Rana og omegn de seinere år. For en mer utførlig framstilling av utviklingstrekk nasjonalt, for Nordland samt for helgelandskommunene viser en til .