Gamle norske barneleker

Reklamefilm om barns lekevaner fikk oss til å tenke. Her finner du massevis av forskjellige barneleker , som gjemsel, puste vatt, flasketuten peker på med mer. Se barneleker på Aktiv I Oslo. Barneleker fra gamle dager. Da jeg vokste opp hadde vi mange måter å aktivisere oss på.

Vi hadde ikke TV og knapt noe godt radio heller, så vi brukte mange gode sangleker eller andre le.

Lek i akebakker og på fotballbaner, og barneleker som sisten og gjømmespell er noe de fleste barn har vært med på. Men leker kan også være tidstypiske. I mimrestunder med eldre som vokste opp i strøkene rundt Solheimsviken, dukket det opp navn på morsomme leker som vi ikke har hørt om før. Noen ”herjeleiker”, noen litt rolige – og noen helt avslappa og greie leker ☺. Håper du blir fornøyd – og får mange timer med mye gøy ut av dette heftet!

Men det prinsessen ikke så, var den stygge gamle SKURKEN som lå å lusket på. Ethvert barn som vokser opp i dag bør lære seg gode gamle gateleker. På med joggeskoene og løp ut til noen gode, gamle uteleker.

Slik leker dere: Gjemsel er når flere gjemmer seg.

Velg et område dere vil leke på. Er området for stort blir det vanskelig å lete . Lek er svært viktig for barn. Barn uttrykker seg, lærer og utvikler kompetanse gjennom leken. Lek har egenverdi, og er en viktig side ved barnekulturen.

Leken kan betraktes som et gjenskinn av barnas oppvekstmiljø og av samfunnet generelt. Måten barn leker på, endrer seg sammen med endringer i . Da klokka klang, så fort vi sprang, heter det i en gammel barnesang. Også tidligere gjaldt det å komme fort ut i skolegården for å rekke mest mulig i friminuttet. Da er det på tide å dra fram gode gamle gatelekene?

Husker du noen gateleker fra din barndom? Her får du noen tips til morsomme leker for barna i gaten, lær dem videre sammen med dine favoritter. Boksen går er en klassisk barnelek som passer best ute. Det er en slags variant av gjemsel . Her er tips til mange gamle og nye uteleker! Gamle barneleker i Manndalen.

I denne undersøkelsen har jeg sett nærmere på noen gamle barneleker i Manndalen i Nord-Troms. Barns lek gjenspeiler det samfunn de lever i, og hvordan barn leker endrer seg dermed med sam-. I julehandelen svir vi av nye milliarder.

Professor sier vi må lære barna å skjønne alvoret i klimakrisen. Norske barnerom er overfylte av leker. Selv om barna Edvin og Heidi Marie bare er henholdsvis to og ett år gamle , hadde de allerede rundt 2leker på rommet sitt. Butikkvarer kan være alt fra leker til gammel emballasje som tomme melkekartonger, eggekartonger eller annet man finner i pappreturen. Vi kjenner ikke sanglekenes opprinnelse, men antakelig kom de til Norden i det 16.

Her kommer noen sangleker og andre leker : Abboren leker. Antall deltakere: Passelig antall personer. Vi står på kne i en ring og holder hverandre i hendene. En elev er abbor og sitter inne i ringen.

Abboren svømmer rundt inn i ringen, mens vi alle synger. LHL- kampanje med Hitler-bamse: – Tanken er å illustrere at støvsamlere kan være farlige, og bamsen er en kjent støvsamler på norske barnerom. Forslag til ulike aktiviteter. Les også: Morsomme leker til lange bilturer .