Fraksjon olje og gass

Hver fraksjon består av hydrokarboner med kokepunkt innenfor et bestemt temperaturområde. Kokepunktet for hydrokarboner øker med antall C-atomer i molekylene. De såkalte lette fraksjonene består av . Fraksjonen tappes av og tas vare på. Foredling (raffinering) av råolje i spesielle anlegg (oljeraffinerier) til produkter for salg eller videreforedling.

Arten og den relative mengde av de forskjellige kjemiske forbindelser varierer fra oljefelt til oljefelt. Oljedestillasjonen skjer i et oljeraffineri. Oljen blir varmet op til ca.

Da går mesteparten av oljen over til gassform og blir ledet inn i destillasjonstårnet. I tårnet er temperaturen høyest i bunnen. Blandingen blir derfor avkjølt etter hvert som den stiger.

Når hydrokarbonene i blandingen får en temperatur som . Olje og gass Den norske olje historien Det var oljeselskapet Philips som på seksittallet begynte å lete etter Olje utenfor norskekysten. De lånte boreriggen Ocean Viking og boret flere letebrønner uten å finne olje. Ved krakking-dannes eten og propen.

Råoljen blir ikke bare til olje. Disse kjemikaliene brukes i produksjon av: -plast -sprengstoff -lim -tekstiler. I oljeraffineriet blir råoljen varma opp. Asfalt meir enn Over 350. Det tok tre år før de fant olje.

Det første oljefeltet fikk navnet Ekofisk. De ulike fraksjonene som kommer ut i fra et destillasjons tårn kan brukes i både kjemikalier, bensin, flybensin, som smøringsolje , det kan brukes til oppvarming og den tyngste fraksjonen brukes til asfalt. Gassen eller naturgassen som den også kalles består av to gasstyper : tørr- og våtgass , i tillegg til noen . Lette fraksjoner består av hydrokarboner med få C-atomer og med lave kokepunkt. Man kan derfor beskrive ulike fraksjoner etter antall C-atomer og kokepunkt. Destillasjon i norske oljeraffinerier skjer i høye destillasjonstårn.

Det meste av oljen er da gass når det går videre . Biologisk nedbrutt materiale som er presset sammen under høyt trykk og temperatur. Olje eller petroleum utvinnes fra under jordskorpen i sin rå form, som er en viskøs blanding av mange forskjellige hydrokarboner. Ved destillasjon blir råoljen delt i mange fraksjoner , avhengig av kokepunktet.

Hydrokarboner er forbindelser som består av hydrogen og karbon i forskjellige forhold. Dette forhold bestemmer egenskapene til drivstoffet, nemlig kokepunktet, noe som er viktig i en prosess . Skole og leksehjelp: Hallo Vi har fått i oppgave på skolen å holde en 20min lang presentasjon om Behandling og bruk av fraksjonene Problemet er at jeg ikke finner noe som helst brukbar info om det på nettet, og det står minimalt om det i boka. Det er innenfor kapittelet om olje og gass i . Kompressor fri for olje og gass fjernes fra kabinett og sendes til materialgjenvinning.

Kabinett går videre i trinn som er en maskinell behandling med kverning av kabinett og oppsamling av gass i isolasjonen. Resultat er en maskinell separering av isolasjonsmaterialet og mix- fraksjon , samt oppsamling av gass på egen . Olje er hydrokarboner Olje er nesten uløselig i vann. Brukes som smurning og til forbrenning. Olje dannes ved at døde planter og dyr samler seg opp på bunnen. Restene er hovedsakelig alger.

I stedet får vi grupper( fraksjoner ) av stoffer som har nokså like kokepunkt. Kommentar: Blåsesan betong og andre større masser tas ikke med i beregningen, da sortering av slike masser ikke vil reflektere kvaliteten på arbeidet med avfallssortering. Dette forslaget vil innebære at sorteringsgraden vil variere mindre ved store jobber. Eksempel 5: Sorteringsgrad næringsavfall, definerte fraksjoner : –. Læreplanen seier at du skal kunna: – undersøka hydrokarbon, alkoholar, karboksylsyrer og karbohydrat, beskriva stoffa og gi eksempel.

Krakking (molekylspalting) brukes for å omdanne tunge fraksjoner til lette fraksjoner som det er størst etterspørsel etter. Svovel fjernes fra oljeprodukter for å unngå at det ved forbrenning av oljeprodukter dannes svoveldioksidgass og deretter sur nedbør. Oktantall er et mål for bensinens evne til ikke å .