Foton naturfag

Fagstoff: Vi bruker uttrykket elektromagnetisk om stråling av alle typer fotoner fordi vi oppfatter den som en kombinasjon av svingende elektriske og magnetiske felter. Det hele beveger seg framover med lysets fart som en bølge. Det er dermed en partikkel med bestemte egenskaper. Bufret Fra foton til karbon.

Fotosyntesens historie startet da noen bitte små organismer begynte å fange lyset for å lage sukker, og heldigvis for oss var oksygen et biprodukt. I dag er det planktonalgene som står for halvparten av primærproduksjonen på jorda. Den har ingen påvirkning på energien til hvert foton og således vil ikke en økning av intensiteten ha noe å si for om et elektron løsrives eller ikke.

Derimot vil intensiteten kunne øke strømmen mellom katoden og anoden. Om det er mulig å forklare fotoelektrisk effekt ved hjelp av bølgemodellen er en pågående diskusjon. Infrarød stråling er også kalt varmestråling. Det blir sendt ut fra alle gjenstander. Vi kan ikke se infrarød stråling, men vi kan kjenne den hvis vi kommer nært nok.

Jo høyere tempraturen er, jo mer energirike fotoner sender den ut. Strålingen blir kortbølget. Synlig lys er en elektromagnetisk stråling.

Det eneste som er spesielt med synlig lys er at det er akkurat den delen av det elektromagnetiske spekteret øynene våre kan registrere. Rødt lys har lengst bølgelengde og fiolett kortest. Fotoenergien er avhengig av bølgelengden, slik at fotoner med fiolett lys er mer energirike . Energipakkene i lys kalles fotoner , disse har ikke masse. Lys er elektromagnetisk stråling. Elektromagnetiske bølger transporterer energi i form av fotoner , og EM-stråling . Ladde partikler som svinger frem og tilbake sender ut elektromagnetisk stråling.

Lysfart, bølgelengde og frekvens. Vi bruker boken SENIT NATURFAG VGog jeg oppfattet det slik at hvert atomskall har et bestemt energinivå. Dette lærer du mer om i Fysikk men det er slik at alle grunnstoffene sender ut fotoner med helt unike bølgelengder når de går fra eksitert tilstand til grunntilstanden, og noen av disse fotonene.

Når et elektron faller fra et skall lenger ute til et annet skall nærmere atomkjernen. Røntgenfotoner har mer energi enn UV – fotoner. Foton er en bølgete partikkel. Alle gjenstander på jorda sender ut varmestråler (termisk stråling).

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Du kan eventuelt be om å få. Jeg vet at når et foton møter en atom så er det avhengig av hvor stor energien er, dersom den er stor nok så vil elektronene løsne fra atomene i metallet. Lyset og varmestrålene fra solen er elektromagnetiske bølger.

Praktisk talt alt vi vet om universet . Fristen for å gi uttalelse på denne høringen er dessverre utløpt. Andre skisse til kjerneelementer i naturfag. Vi ønsker ditt innspill i den.

Svært små partikler som f. Hei, så fint at du bruker digital leksehjelp. Enkelt sagt kan man si at elektromagnetiske stråler er fotoner som beveger seg i bølger. Jo mer energi de har, jo kortere bølgelengde vil de bevege seg i. Det er altså bevegelsesenergi i form av bølger.

Prøvde å lese på andre innlegg, men skjønner ikke hva folk mener med pakker? Og kan noen si hva Borhkonstanten er? Hensikten med dette forsøket er å se ulike spektre gjennom et håndspektroskop.

Det lyset vi ser rundt oss består av noe vi kaller for fotoner med forskjellige bølgelengder. Forskjellig bølgelengde gir forskjellig farge på lyset og ved hjelp av et spektroskop kan vi se fargene hver for.