Foring av gris ute

Utformingen av fôringsplass og fôrautomater påvirker både dyrenes atferd og produksjonsresultatet. Griser med adgang til fôr døgnet rundt tilbringer mye større del av døgnet ute enn de som får fôr tildelt bare to ganger om dagen. Griser som fôres i trau holder mer sammen innen gruppa enn griser som . Tenker du da å skaffe smågris på våren og å la dem gå ute til høsten?

Gris krever lite gjerding og ofte er det nok med én strømtråd som du hever litt etterhvert som grisene vokser.

Ift fôring er det ikke nok med det de finner selv. De trenger kraftfôr og gjerne kokte poteter osv. Sommergriser innlegg 27. Begynne med slaktegris innlegg 20. Flere resultater fra gardsdrift.

Fagstoff: Smågris, slaktegris, purker og råner fôres forskjellig. Effektiv utnyttelse av fôret er avgjørende for å kunne oppnå god lønnsomhet.

Reglene er strenge fordi vi ikke vet hva som kan befinne seg av smittekilder i matvarene, sier Trond Kroken, distriktssjef for Mattilsynet i Lofoten. Mest mulig av gårdens tilgjengelige areal må trekkes inn i et fast vekstskifte der grisene oppholder seg om lag like lenge på hvert skifte. I tabellene er det vist to forslag til vekstskifter for gårder med helårs utendørs økologisk grisehold. Hensikten med disse er å produsere mest mulig av det fôret grisene trenger på gården for.

Dette er positivt både for å slippe å bli løpt over av en flokk griser , men også for å kunne få bedre overblikk og se til at alle er I form. Foringsplassen består av en plattform laget av kraftige impregnerte terrassebord. I framkant har vi laget ei fortro med grind over, her kan vi helle foret inn fra utsiden. Til vannet har vi hengt opp . Norgesfôr har slått sammen slaktegrissortimentet da det ikke lenger stilles krav til navnsetting av fôr til Edel- gris.

Vi gjør oppmerksom på at heretter vil alle våre slaktegrisblandinger tilfredsstille kravene til Edel- gris. Ved at grisene får gå utendørs , vil de kunne utøve sin naturlige atferd. Dette gir gevinst ved mindre fødselsvansker.

Halebiting og liggesår er for Jung fremmedord. Her er grisen i sitt rette element, sier han. Jobben som grisen gjør i forhold til ugraskampen er en ekstragevinst som er vanskelig å sette en kroneverdi på.

Hvis det er fri tilgang på kraftfôr i automater, vil antall gris pr. Purkene bør kunne stenges inne i båsen ved fôring. Type gris , Vannbehov, liter pr. Kapasitet drikkenipler, liter pr.

Vi andre har lest oss opp på val av rase, fôring , inngjerding med straumgjerde, bygging av eit skuggefullt skjul, behov for ein liten dam og god tilgang på eit eigna. Frilandsgris er svin som får være ute hele året, sommer som vinter, og grave i søla, spise røtter, insekter og annet knask. Silja og Patrick fra Fossseheim gaard i Gausdal forer opp noe av Norges beste . Bestill studieheftet NÅ! Bli vis på fôring av gris – gir en grundig beskrivelse av hvordan man bør fôre grisen , ut fra de nyeste testings- og forskningsresultatene som er tilgjengelige.

Det gis konkrete og praktiske tips fra eksperter på de ulike tema. Det er også intervjuer med produsenter. Fôret innfrir kravene som stilles til økologisk produksjon ved at det består av minimum økologiske råvarer. Svin Norsk Utegris – Fase 1. Kun pre- mikser og aminosyrer er importert.

Ved datastyrt, individuell fôring skal antall dyr pr. Våre fôrhekker er tilgjengelig i ulike former, og med forskjellige fronter. Bla i katalogen på høyre side for å se detaljer. Runde fôrhekker har plass til en liggende rundball, og finnes med skråfront eller enkel bøylefront.

Den åpnes enkelt for fylling av fôr. Tak over hekken er tilgjengelig. Mengden varierer fra 2-kg pr dag ettersom hvor i vekstfasen de er. Mest kraftfor på slutten av perioden. Jeg tror det er ei fin blanding av mosjon, frisk luft og foring sier Patrick.

Dette er utegående griser , også kalt frilandsgris , men de har tilgang til små hytter av blikkmetall. Men de er mest ute når det er lyst , sommer som vinter, sier Hans Runar Knapsta bonde og gründer. Det skyldes blant annet at fôret blir dyrere med økologisk drift.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vurdert å fremme forslag i Jordbruksforhandlingene om innføring av beitetilskud eller et såkalt frilandstilskud for gris. Dyrevernalliansen støtter forslaget . Den norske purka er stor i internasjonal sammenheng! Begrens purkas størrelse.

Restriktiv fôring i oppdrettet.