Forfangen hov

Forfangenhet er en meget smertefull lidelse i hestens hov. Lidelsen skyldes en endring i hestens normale blodtilførsel ned til hoven. Noe som forårsaker hevelse(betennelse) som kan føre til at . Hestens symptomer ved forfangenhet er den klassiske forfangenhetstillingen: hesten står med kroppsvekten forskjøvet bakover, framhovene plasserer den framfor seg og bakbena inn under seg.

Hovene er meget varme og man kan kjenne en tydelig puls i blodkar på begge sider av koden.

Feber er også et tydelig symptom . I forbindelse med forfangenhet er det viktig å kjenne til hovkapsel og sålen. Hovkapselen er det foran og rundt hestens hov , mens sålen er under hoven. Inni hoven har vi hestens hovbein. Dette ligger på en normalt frisk hest parallelt med hovkapselen.

På undersiden av hovbeinet er den dype bøyesene festet, og den . Hvis årsaken er kolikk eller tilbakeholdt etterbyr vil dyrlegen ofte behandle med antibiotika. Styrofoamklodser lagt under forfangen hov.

Rundt av tilfellende skyldes en stoffskiftesykdom – PPID eller EMS – og hvis den underliggende sykdommen ikke behandles, kan hesten risikere å bli forfangen gjentatte ganger. Vi ser det stadig vekk at det kun er frambena som skades, mens bakbena tilsynelatende er like friske. Hvis nedbrytingen er kraftig nok kan det gi en rotasjon av hovbeinet inni hovkapselen eller en senkning av hovbeinet. Men skadeomfanget på høvene . Endringer i fôring (feks brå overgang til kraftig sommerbeite) kan gi . En lavere holdbarhet i . Vet ikke mere enn det som står der, men var stilig bilde.

Bredden på linjen som markerer overgangen mellom såle og hovvegg (den hvite linje), har økt, fordi laget av lameller som strekker seg opp mot kronranden, har løsnet. Bilde av undersiden av forfangen hov. Hvordan kan jeg behandle en forfangen hest? Jeg anbefaler at man nedkøler hovene, hvadenten det kun drejer sig om forhovene eller baghovene eller alle hove.

Allerbedst er det hvis man kan stille hesten i isvan men ellers blot så koldt som muligt. På mange måder minder hestens hov om en finger. Når der sker en nedbrydning af lamellerne, så de løsnes fra hinanden, siger man, at hesten er forfangen.

Når hesten er forfangen vil den oftest være ømtået på forbenene, men det kan også forekomme på bagbenene. På de øverste to trejdedele af hoven, ses sundere horn, hvor forbindelsen imellem hovben og hovkapsel er genoprettet. Forhov på forfangen hest, igang med opheling.

Den hvide linje er forvandlet til en. Samme hov som til venstre. Sykdommen kan angripe ett eller flere ben, og er ledsaget av feber, svettetokter, forhøyet puls- og pustefrekvens. I sin kroniske form vil sykdommen medføre abnorme hovformer ( forfangen hov , knollhov). Blant årsakene til sykdommen skal spesielt nevnes overfôring med havre eller kraftfôr mens hesten står . Tving Mattilsynet til dyrevelferd enda ingenting er blitt gjo.

Noen hesteeiere måtte avvikle sine hestehold og fikk dyr avlivet etter Mattilsynets inspeksjoner. Alvorlig forsømt hovstell. Denne hesten har kronisk forfangenhet i begge frembein.

Dette gjaldt hesteeiere, hovedsakelig med enkelthester. Halvparten av disse led av forfangenhet – en lidelse i . Som hesteejer til en akut forfangen hest skal man sørge for at hesten hurtigst muligt bliver stillet i boks. PPID eller EMS, og hvis den underliggende sygdom ikke behandles, kan hesten risikere at blive forfangen igen og igen. Dyrlegen kan også gi nyttige tips om hvordan du kan unngå forfangenhet : Gi hesten for uten mye karbohydrater.

Få hesten på slankekur dersom den veier mye. Ekstra nøye oppfølging av parasittbehandlinger og vaksine. Hesten bør får regelmessig trimming av hov. Vitamintilskudd for bedre hovvekst.