Fenomener og stoffer

Under Været finner du Været, Begreper, Diskusjonsoppgave: Hvem har rett? Under Energi finner du Energi, Begreper, Diskusjonsoppgave: Hvem har rett? Kan brukes på alle trinn.

Her finner du ulike naturfagfilmer. Se filmer, les, lytt og gjør oppgaver i naturfag. Lær naturfag gjennom å se filmer, lese , lytte og gjøre oppgaver.

Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som verdensrommet. Hovedområdet fenomener og stoffer omfatter sentrale områder fra fysikk og kjemi. Her behandles hvordan stoffer er oppbyg reagerer med hverandre, sentrale fenomener som ly lys, elektrisitet og magnetisme, energi og energikilder. Området dreier seg om sammenhenger mellom fenomener, og hvordan mennesker har . I denne kategorien finner du vårt utvalg av kjemikalier ( stoffer) og en del fysikktemaer (fenomener). Du finner også temaet Vær og klima som inneholder en del ekskursjonsutstyr som også kunne hørt hjemme under Mangfold i naturen.

Til slutt finner du Stein og jord som hører hjemme i geografidelen . Området omfatter sentrale områder fra fysikk, kjemi og geofag.

Det viser hvordan stoffer er bygd opp og reagerer med hverandre, og det behandler fenomener som ly . Beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn. Bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser. Samling over to dager, med tema elektrisitet, optikk, lys, farger og energi. Realfagbygget, UiB, og Kode Bergen. Fusjon Kjemisk forbindelse.

Formelen Funksjon til gruppene. Elektroner og Protoner Grunnstoffer Periodesystemet Atom Grunnstoffene og periodesystemet. Artikkel av Nick Pollar oversatt av Egil Sæbø.

Last ned pdf versjonen her. Du har drept Gu sier Thomas Huxley (Toby Jones) til Charles Darwin (Paul Bettany) i filmen Creation. Darwin fikk inn et dødbringende slag mot religion, sier Terry Sanderson, leder for The National Secular Society i Englan . Sentrale egenskaper ved stoffer.

Rundt oss i hverdagen finner vi millioner av forskjellige stoffer. I naturvitenskapen prøver man ofte å kategorisere stoffer og fenomener. Stoffer kan man for eksempel lukte, man kan smake om det smaker søtt, surt eller salt.

Fenomener og stoffer ( fortelle om årstider, døgn og månefaser). Man skal aldri smake på ukjente stoffer, for de kan være giftige.

Vgstudieforberedende utdanningsprogram. Stråling og radioaktivitet. Vgyrkesfaglige utdanningsprogram. I løpet av denne uka har vi gjort forsøk med vann, lys og farge.

Vi har sett på Newtonforsøk, og hatt samtaler om observasjonene vi har gjort oss de siste dagene. Klubben har også lagd seg et dikt med temaet is. Dere foreldre har gjort en fantastisk jobb sammen med barna. Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid.

Lyd – et undervisningsopplegg av Kjersti . Tema: Nova kapittel 4. Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. Undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, .