Fangfront storfe

Handle rimelig utstyr og maskiner på nettet når det passer for deg. Valg av type front, avhenger av dine behov for inspeksjon og ikke minst av hva du fôrer med. Se de ulike frontene i katalogen på høyre side. Behandling, inseminering, samt arbeid i binge eller på forbrett kan være arbeid forbundet med stor fare for liv og helse.

Høyere krav til sikkerheten for dyr og røkter, gjør derfor at bruk av fangfront stadig blir mer aktuelt ved innredning av driftsbygninger for storfe. Fronter til storfe vil ha ulik utforming og bruksområde. Ulike dyregrupper krever ulik utforming og funksjon til fronten. En okse på 6kg stiller andre krav f. Kapittelet gir en beskrivelse av ulike typer fronter, og beskriver hvilke funksjoner og bruksområder de ivaretar.

Dette er en fastskrudd fangfront for voksne dyr samt ungdyr med justerbar nakkebredde. En kan sette inn ekstra utfyllingsrør for å øke bredden på forfronten. Vi er en landsdekkende leverandør av fjøsinnredning og utstyr til storfe.

Klikk her for mer informasjon om våre produkter og tjenester. Utdannet innen landbruksteknikk ved. Høgskolen i Hedmark avd. Fangfront i alle binger!

Stolperekke med bæring av takstoler, samt feste for innredning. Fôrhekk med bogbøyler for storfe , plasser. Ta kontakt for tilbud levert hjem til deg-. Ditt navn ( obligatorisk). Postnummer ( obligatorisk).

I fri posisjon berører ikke fangspila låsmekanismen, dette gir en stille fangfront med minimal slitasje. DeLaval sikkerhetsfôrfront HLS40. Sikkerhetsfunksjonen, med åpning for hodet i både over- og underkant . Tina kortbås er Reimes rimeligste alternativ for innredning til båsfjøs for melkekyr og ungdyr.

Båsene er helsveist med faste frontbøyler. Båsbredder på 8 og meter. Enkel montering, lett å holde ren . Figur Ny utlastingsrampe i eksisterende bygg, Tegnet av Jørgen Wik. Her er det planlagt fangfront slik at dyr fra båsfjøset også kan bruke utlastingsrampa selv om bingene er i bruk.

Spylepunkt ved lasterampa er viktig for å vaske godt etter bruk. Her kan du lese mer om trygg og smittesikker inn- og utlasting av storfe her. Fjøssystemers fangfront. I samarbeid med verdens ledende produsent av innredning til storfe , har vi utviklet smarte løsninger som er både effektive og sikre.

Kontakt en av våre rådgivere! Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe Foto: Jens Edgar Haugen Tilrettelegging for inseminering, drektighetskontroll og sykdomsbehandling i fjøset er viktig. Plog, harv, forhekk, etefront og fangfront storfe fra fjøsinnredning fra FINN.

Utrykningstid på timer, timers service. Det kan være en fordel . Skal betjene både ku og kviger. System for utskilling av melk fra robot og transport av kalvemelk til kalkvekjøkken. Transport av melk fra robot til .