Et par definisjon

Definisjon av par i Online Dictionary. Norsk oversettelse av par. Informasjon om par i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Oversettelser av et par.

OT-baren: Etter en liten irl-diskusjon om hva et par betyr, spør jeg nå her.

Personlig er jeg av den oppfatningen at et par. Går jo på sammenhengen, ja. Uansett har jeg aldri opplevd store misforståelser grunnet forskjelige definisjoner på et par , så jeg har derfor heller aldri tenkt over det før.

Et par kjappe spørsmål om finansiering – Økonomi 23. Blant dem var et ektepar fra Kenya som var kalt til å presidere over en misjon i Nigeria, et par unge søstermisjonærer, én fra Syd-Korea og én fra Mexico, som virket på Temple Square i sentrum av Salt Lake City, et misjonærektepar fra Utah som reiste verden rundt for å sørge for rent vann til mange lokalsamfunn, og et par. Ett er tallord og betegner at det ikke er to, tre eller noe annet tall.

Av og til skriver journalister det feil og det ser skrekkelig ut. Hvis det skulle stå feks: Ett fly falt ned , ville .

Svar: Takk for spørsmålet. Jeg har bare brukt ett par timer på dette. Spørsmål: Hvis jeg sier at toget tar et par timer, er det da slik å oppfatte at toget tar akkurat timer, eller kan dette tolkes som et usikkert antall. Alle synonymer for et par. Sjekk din definisjon , noe som betyr med våre engelske ordbøker.

Betydningen av par : (Zoologi) See Parr. Med andre ord: For et par A, B med iA så fins det et par C, D med iA slik at (A) ligger mellom C og og p(B) ligger mellom C og D. Funksjonene indeksert over t definerer en kurve av funksjoner i funksjonsrommet Hom(A,A). Ordet tracking vil nedenfor bli brukt synonymt med avbildningen 3. Minimalt par er i lingvistikken to ord fra samme språk med forskjellig betydning som skiller seg fra hverandre bare med ett fonologisk element, slik som et fon, et tonem eller vokal- eller konsonantlengde. Minimale par brukes for å bevise at to foner utgjør to ulike fonemer i språket. Det innebærer vansker med å oppfatte at . I denne hoveddelen behandler vi definisjonen av tracking, dekomposisjon og produktdannelse av en multitracking.

Den andre hoveddelen går mer detaljert til verks når det. Av notasjonshensyn setter vi A=P(V). Vi har to typer definisjoner : For norske ord skriver vi fullt ut hva ordet betyr, med forklaring.

Her kan vi også ha med hvor ordet brukes (f.eks. innen sport), og hvis det hjelper definisjonen , et par synonymer. For ord i andre språk enn norsk er hovedregelen at vi skriver det norske ordet, . Motvalutaen er den andre valutaen som er angitt i et valutapar. Den kalles også noteringsvalutaen. Prisen på et valutapar gjenspeiler hvor mye det koster å kjøpe én enhet av basisvalutaen ved å selge motvalutaen. Derved vil en syre alltid måtte reagere med en base.

Med Brønsteds definisjon skriver vi slik: HF. Når en syre (f.eks. HF) avgir et proton (H ), blir den selv en base (F ). Kromosomene i et par er homologe, dvs.

Gener som tilhører samme locus, kalles allele gener eller bare alleler. I locus på ett kromosom kan bare ett .