Er norge med i eu

Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. NEI til EU i folkeavstemning. For det har de gamle menn i EU -domstolen sagt. Men hvorfor det da, vi er jo ikke medlem!

Svaret er dessverre alt for enkelt: Vi er medlem av EØS.

Denne utveksten på EU som blei markedsført som en utvida . Stortinget er involvert på . Her finner du en oversikt over hvilke land som er medlemmer av EU – eller med i EØS-samarbeidet. Denne gangen stemte 5prosent nei til medlemskap i Den europeiske union ( EU – tidligere EF). Sammen med de offisielle søkerlandene Finlan Sverige og Østerrike innførte den norske regjeringen EU -institusjoner og forhandlet om medlemskap i EU. Det er mange grunner til hvorfor man ønsker seg et norsk EU -medlemskap. Norge har over avtaler med EU.

Growth of European economy is up, Unemployment is down, Investment is recovering, Public finances are improving.

Q3QLDroRI Retweeted by . Hmm, nå vil jeg høre saklige argumenter her, ikke sånn: Æsj, nei det vil vi ikke, det høres så dumt ut. Jeg er ute etter å høre hvorfor folket som er imot EU , er imot EU. Dessverre har ingen vært så snille at de har ramset opp alle grunnene, nå som jeg ser at det er en del folk her, som tydeligvis har synspunkter på det aller . Tettere samarbeid og integrasjon i Europa er med på å sikre et fredelig kontinent. Med et knepent flertall gikk Venstres landsmøte inn for å si nei til norsk EU – medlemskap i neste stortingsperiode.

Vinner EU , kan det gi store problemer for en rekke oljeselskaper. Vi har allikevel et tett samarbeid med Unionen. Men i svaret avklarer ikke statsråden hva hun mener: – Takk for . Vil tettere klimasamarbeid med EU hemme eller fremme grønn omstilling? Tre firedeler av vår eksport går til EU -, og EFTA-land. EØS-avtalen sikrer norsk næringsliv likebehandling og forutsigbarhet.

Avtalen gir trygghet for norske bedrifter. EU har nok en gang bestemt seg for å gi snøkrabbelisens til europeiske fartøyer uten norsk samtykke. Men det er store forskjeller på hvor mye vi handler med hvert enkelt EU -land.

EØS – det motsatte av 17.

Dette samarbeidet kalles EØS . Hva som skjer i Europa har stor betydning for utviklingen i norsk miljøtilstand og norsk miljøpolitikk. Særlig viktig er samarbeidet med EU.