Ensileringsmiddel pris

Alle priser på gjødsel og ensileringsmidler gjelder fra hovedlager SIR eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser.

Knut: Det er etter hvor du tar det fra. Vi har brukt en del tusen liter hvert år, får levert i semitrailer. Har tatt Grasaat både fra Fiskå Mølle og fra FK .

Pumpe til ensileringsmiddel innlegg 15. Pris på produksjon og salg av rundballer (på jæren) innlegg 1. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Tabell er ikke altomfattende, og det finnes nok flere ensileringsmidler på markedet enn de som står i tabellen.

Prisene som er oppgitt, er priser på de ulike mid- lene på sentrallager uten mva. Kvantumsrabattord- ninger, terminrabatter o. Basis for all ensilering er å oppnå eit lufttett miljø og å senka pH til eit (kritisk) nivå der uønskt biologisk aktivitet ikkje finn stad. Det optimale surfôret har: ideell pH for det aktuelle tørrstoffinnhaldet, lågt innhald av .

Ved å tilsette ensileringsmidler vil man i mye større grad ha kontroll på gjæringa. Dette gjør at langt mindre sukker omdannes til gjæringsprodukter. Når dette fôret fortæres av drøvtyggerne vil mikrobene i vomma få mer mat tilgjengelig og vi får en . Ordredagens pris gjelder, forutsatt at Kjøper overholder sine forpliktelser mht.

Vi tilbyr ensileringsmidler som er utviklet for å senke pH, ta vare på sukkerinnholdet og hindre feilgjæring ved ulike høsteforhold. Produktene er utviklet og produsert av Addcon og Helm, verdens største kjemiselskap. Kontakt din forhandler for priser. Ensileringsmidler leveres enten . Innlegg om ensileringsmiddel skrevet av Ann Turi Ursin, Arnt Johan og Åse. Behovet for ensileringsmidler er alltid størst ved høsting av fuktig gras, og det er syremidlene som sikrer surfôr – kvaliteten når forholdene er vanskelige.

Dette forsøket ble gjennomført med fortørka gras under gunstige forhol men også her ga . KOFASIL ensileringsmidler er ikke sure og gir ingen økt korrosjon på hverken lakk eller metall. Når bruker jeg KOFASIL LP og KOFASIL Ultra KOFASIL LP har en sammensetning som gjør at den egner seg best ved direkte høsting, og ved svak og middels fortørking (opp til tørrstoff). I denne type surfôr er det først og . Konkurransedyktig i pris og kvalitet.

Anbefalt opptak per dyr og dag: -1gram pr voksen storfe. Resultatet er ingen forventa auke i prisen på det viktigaste innsatsmidlet i husdyrpro duksjonane, kraftfôret. I stedet for å få igjen pant, måtte hun ut med over 4.

I tillegg betalte hun 2kroner pluss moms for seks liter sprøytemiddel. Slettebø Fotland er bekymret. Hvor mange bønder tror du vil levere avfallet på godkjente stasjoner til slike priser ? Jeg frykter at det vil . Når man høster en afgrøde af god kvalitet, gælder det om at bevare kvaliteten under ensileringsprocessen.

DLG anbefaler ensileringsmidler fra SIL-ALL til økologisk produktion, fordi de netop sigter . Tomme liters kanner brukt til ensileringsmidler fra ADDCON Nordic, leveres til avfallsmottak som har avtale med Grønt Punkt. Opplysninger om hvor en finner. På høsteutstyret brukes . Ved lav grovfôrandel i rasjonen blir vommiljøet dårlig, og det gir redusert fôropptak, produksjon og fôreffektivitet. Surfôrets kvalitet kan måles . AVDEKK Store variasjoner i tørrstoff. Tørrstoffinnhold og fôrkvalitet bør være med å bestemme pris på fôr ved kjøp og salg.

For å kunne avgjøre hvilket ensileringsmiddel man skal bruke og hva som er riktig dosering er det vesentlig . Alfalfa med flere og kan det derfor brukes i et bredt spekter av avlinger, inkludert alle typer gress og mais.