Elektrisk gjerde hytte

Strømnett og tråder rundt hytter er forbudt. Jon Kvam og Aud Marie Bøe har en klar oppfordring til hytteeiere som vil holde sauene borte fra hyttetomta. Slik skal en ordentlig utgard se ut, forteller Aud Marie Bøe og Jon Kvam til Opdalingen.

Et stramt sauegjerde på solide påler. Foto: Katrine Silseth Naas.

Jeg har hytte på fjellet og plages av sau og kuer som trasker rundt på eiendommen. De beiter på gresset, gnager på terrassen og skiter ned hele hagen. I byen ville vi kalt det hærverk, på landet er det kulturlandskap. Jeg vil gjerde inn eiendommen, men kommunen sier jeg ikke får lov. Da hytteeieren valgte å gjerde rundt hytta med elektrisk sauegjerde uten strøm gikk det galt.

Gard-brukeren fant igjen lammet i gjerdet etter en pinefull død. Jeg planlegger å lage gjerde rundt en hytte familien eier på fjellet grunnet veldig mye sau (avføring) på sommertid.

Flere ting å tenke på i denne sammenheng. Den unge sauen hadde surret seg inn i et elektrisk gjerde uten strøm. Hytteeiere står for nye dødsfeller i fjellet. Liv Sørlundsengen fra Brumunddal reddet ei søye fra en smertefull død på Rømåsen. Kun et par meter unna lå lamungen livløs med et plastgjerde surret rundt seg.

Påtrykket for å sette opp gjerder synes i dag å være størst i de nye hytteområdene og det er også her det er registrert flest ulovlig oppsatte gjerder i nyere tid. Der det er mye beitedyr vil det også i større grad enn ellers forekomme ulovlig oppsatte gjerder og oppsettingen av elektriske gjerder har økt betydelig . Her har vi samlet all den informasjon du trenger om el – gjerde. Her kan du lære det grunnleggende om hvordan et elektrisk gjerde fungerer.

Hvordan du setter opp et gjerde med tips og informasjon om trådhøyder for ulike dyreslag m. Du finner også alle våre monteringsinstruksjoner for ulike dyreslag, som vi er overbevist . Hyttegjerde : Hvilken praksis gjelder for inngjerding av hytter i fjellet, spør hytteeiere som har ønske om gjerde på tomta si. Kommunen forklarer at en hytteeier har lov til å sette opp meter med gjerde. Ringsaker almenning mener det ikke er noen problem at noen tøyer reglene, og at hytteiere setter opp . Oppsetting av elektrisk gjerde.

Samarbeidsutvalget har blitt oppfordret om å opplyse alle hytteeiere om reglene rundt gjerding.

Grinder skal vende utover. Tekst og foto: Torbjørn Moen. Korrekt bruk er vanskelig å få til på hytta , og gjerdene vil kreve daglig tilsyn.

Elektrisk nettinggjerde uten strøm på kan fungere omtrent som fiskegarn og være dødsfeller for sau og vilt, sier landbrukssjef i Øystre Slidre kommune, Gustav Fystro. Denne sommeren vil de være . Det er slike gjerder av nylonnetting som sauer kan gå seg fast i dersom det ikke settes på strøm som forutsatt. Sør-Trøndelag Sau og Geit roper et varsku til hytteeierne som ikke setter strøm på nylon-nettinggjerdene sine. Her er det sannsynligvis snakk om el – nett. Er enkelt å ta opp og ned.

Sett staurene tett slik at ikke trådene henger. Det må alltid være strøm på elektrisk gjerde. Spesielle gjerdebestemmelser er ofte angitt i skjøter eller i reguleringsplanen.

Rundt mange hyttefelt er det bestemt i reguleringsplanen at det ikke skal være gjerde. Et eksempel på dette er Hafjell-området der reguleringsplanene presiserer at gjerder ikke er tillatt. HF har fått henvendelser fra eiere av fritidseiendommer som lurer på hvilke rettigheter, plikter og regler som gjelder for inngjerding av eiendommen. Kort oppsummert synes det rett frem for eiere av fritidseiendom å sette opp gjerder , men det er flere hensyn som må tas. Det synes heller ikke å være noen tydelige . Mindre tid og ressurser, strengere prior.

Permanent, også i utmark. Enklast: impregnert stolp, 2-metalltråder,. Gjerde rundt boliger og hytter. SmartFence er 1meter gjerde med pinner og tråder i en enhet.

Egner seg også som midlertidig gjerde på hytta for å holde dyr unna mens du er der, eller gjerde inn bilen slik at den står trygt i forhold til dyr. Her blir det vist til at det dei siste åra har vorte fleire og fleire hytteeigarar som set opp elektrisk gjerde på hytteeigedommar. Dette skapar ofte problem for beitedyr fordi det er feil oppsett eller ikkje blir vedlikehalde.

Det har vore fleire eksempel på at dyr har vikla seg inn i slike gjerde. Det blir derfor bede om at kommunen set.