Dysect vet

Reduserer forekomst av skogflueangrep hos sau og. Behandling av flått og lus hos sau. OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE. Indre emballasje er en fluorinert HDPE ryggdispenser som inneholder liter.

All informasjon er inkludert på dispenseretiketten og derfor finnes ingen ytre emballasje eller pakningsvedlegg. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

Flått-telling på lam ble gjort ved å telle på hode, armhule og buk. Blodprøver ble analysert med PCR for Anaplasma phagocytophilum infeksjon. Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling.

Tilgjengelig på nett Sjekk tilgjengelighet i ditt Vitusapotek. Virkestoff: Alfacypermetrin. Pakning: Beholder av plast L. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hjelpestoffer: Klorofyll-kobberkompleks (E 141).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Klar, mørkegrønn væske uten . Påhellingsvæske, oppløsning. L Pour-on Solution – ZOETIS – alpha -cypermethrin 1. You may be interested in the following articles in this site dealing with the general safety of veterinary products:. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION. DYSECT Sheep Pour-On alphacypermethrin 12. Copper Chlorophyll Complex (E141) 0. For a full list of excipients, see . For the control and treatment of blow fly strike on sheep and lambs, and for the treatment of lice and ticks on sheep.

Important – Veterinary Medicine Regulations If your order contains POM-VPS or NFA-VPS medicine you will receive a . Dysect Sheep Pour On – litre. Produktnavn, Beskrivelse. Vaksine mot klostridie infeksjoner hos sau og storfe. Inneholder antigener fra forskjellige klostridumarter.

Norge og kan derfor forskrives direkte uten søknad om godkjenningsfritak. Coopersect Liniment 10mg. British National Formulary.