Drikkekar til ku

Drikkekar og vannopplegg for storfe. Ei melkeku i produksjon drikker mer enn 1liter vann i døgnet. For kjøttfe, kan man regne omtrent halvparten av melkekuas behov.

For at besetningen skal få i seg nok væske, er det viktig med tilstrekkelig antall kar. Plassering av karene er også viktig, og det må være drikkekar i . I et flottørkar finnes det alltid vann.

Mål: 1x 4 x cm. Gjeteren AS er norges eneste produsent av gjerdeapparater. Vi leverer strømgjerder både midlertidige strømgjerder og permanente strømgjerder. Som leverandør til rovdyrparker, små og store gjerdeprosjekter dekker vi de fleste typer av strømgjerder.

Og som den eneste Norske produsenten kan vi tilby en unik kompetanse . Dette er også et krav som ser ut til å fungere greit i praksis. Ved ønske om ikke bare tilstrekkelig, men god kapasitet, kan en regne henholds- vis kyr eller centimeter for de to kar-typene. Ett storkar av alminnelig størrelse kan dermed forsyne ca.

En ku behøver minst tre liter vann for å produsere en liter melk. En høyproduserende melkeku drikker med andre ord over 1liter vann i døgnet. Fri tilgang til friskt vann er viktig for produksjon, vekst, dyrevelferd og lønnsomhet på gården. DeLaval E3elektrisk oppvarmet drikkekar er riktig løsning når det er fare for at vannet i drikkekaret kan fryse. E3har en unik konstruksjon og er laget i aluminium og ruster ikke.

DeLaval E3kan plasseres både utendørs og innendørs, der dyr skal ha fri tilgang til vann. Det passer til får, kyr, hester, kjøttfé og purker. To start page for Nasjonal digital læringsarena. Selve karret er i rustfritt stål, mens festet er i støypjern. Har først brukt dem ca år i båsfjøs.

Flyttet dem over til løsdriftsfjøs for ett år siden. Et kar har hatt lekkasje på ventilen. Det var allerede fra start, resten har vært helt tette.

Modell 34 høyde 4mm, festes i gulv, for smådyr som kalv og sau. Modell 34 høyde 6mm, festes i gulv, for smådyr som kalv og sau. For større dyr som hest og ku , byggehøyde 8mm.

Dreid ølbolle uten stett.

Malt utvendig og innvendi. Stor, dreiet ølbolle, halvkule formet med innsvunge. Bilde av hest ved vanntrau ved Tavern. DRIKKEKAR CMED VENTIL. Andre nettsteder fra Mattilsynet.

Preferanse for drikkekar eller drikkenippel hos drektige søyer og vannforbruk hos lakterende søyer. Tabell 3: Inndeling av fokaldyr. The preference for water bowls or water nipples in pregnant ewes and water use in lactating ewes.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Institutt for Husdyr- og akvakulturvitenskap. Vi forhandler alle typer forbrett fra Faaborg. Et godt dansk produkt i Poyesterbeton.

Gulvbeslag eller veggbeslag. Veggopphengte drikkekar med friholder bøyle. Kraftfôrautomat 1liter. Høyhekk med kraftfôrtro til sau .