Coriolis mengdemåler

TIL VÅRE CORIOLISPRODUKTER. Instrumentene måler hovedsakelig masse flow, men kan også gi informasjon om massetetthet, fraksjon og temperatur. Kontraktene gjelder mengdemålere og nivåmålere til Dvalin prosjektet.

Magnetisk induktiv mengdemåler i Ex- utførelse DNtil DN600. Hva er forskjellen, og hva er det vi egentlig måler med en måleblende, elektromagnetisk og coriolis ? Coriolis mengdemålere – SITRANS F C.

Takker for svar og hjelp! Flow er det engelske, generelle uttrykket for mengdemåling. Volumstrøm er angivelse av. Elektromagnetisk mengdemåler måler også hastigheten til strømningen. Direkte massestrømms måling.

Vi har over års erfaring med mengdemålere for industri og kommuner. For å få en komplett mengdemåler,må du kombinere den med en MAG sensorer – se Spesifikasjon. Komfortabel styring, melding og overvåking: Paneler med tidløs og elegant design.

Massemengdemålere kommer til anven- delse i applikasjoner med måling eller.

Kontroll og reparasjon av produkter. Oppstarts hjelp hos kunde. Vårt produkt spekter mengdemålere. Vi tok en liten tur ut på verksted og tok noen bilder av anleggene Yo-Flow og Titanic, med bedre kvalitet enn media-linjen her på Åkra selvfølgelig. Vortexmåler fra Yo-Flow.

Som du sikkert kan se, er dette en vortexmåler fra Yo-Flow. Ditt måletekniske kompetansesenter. Mest kjent er kanskje vår rettløps coriolis måler som var en revolusjon da den ble lansert for år siden og fremdeles er denne måleren beskyttet med flere patenter.

Nå er det tredje generasjon som er på markedet, med ekstremt god nøyaktighet. Ultrasonisk Mengdemåler. Differanse Trykk elementer (orifice plate, Venturi). Med MFT blir to rør spent samtidig på to forskjellige resonansfrekvenser.

Når disse to rørene får samme væske med den samme mengde innblandet gass – vil de . Krohne leverer målere til Dvalin. I nivåpakken omfatter det. KROHNE Instrumentation har mottatt to kontrakter fra Aibel.

Luft som på den nordlige halvkule blåser rett . I Nivåpakken omfatter det nivåglass, . Sigum AS lanserer en ny mengdemåler.

Eletta D-serie, er en naturlig videreutvikling av Elettas velprøvde konstruksjon med strømningsvakter basert på differansetrykkprinsippet. Som opsjon skal det tilbys coriolis målere i stedet for elektromagnetiske mengdemålere. Tilbyder skal derfor oppgi disse som alternativ utførelse pr.

Pris skal være komplett, dvs. Siemens Flow Instruments AS. Sikkerhets- og trykkreduksjonsventiler. Egenvektssmålere (densitet og tørrstoff).