Brystmål tabell gris

På Norturas medlemssider (1) ligger en tabell for sammenhengen mellom brystomfang, levendevekt og slaktevekt for slaktegriser. For avlspurker finnes i midlertidig ikke en slik tabell. Mange ganger har man behov for å anslå vekt av griser i forskjellig aldre, og en ser at øyemålet selv hos drevne produsenter. Strategi er en plan over handlinger som har til hensikt å nå et spesifikt mål.

Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.

Det kan være store eller små mål. Man må vite hvor man er og hvor man vil! Ledelse på en gård er en viktig del for å kunne sette mål og lage en . Dersom ein bruker vekt og veg ut grisene , bør grisene som er over 1kilo levande vekt, meldast inn til slakt veka etter veging. Om ein ikkje vil bruke tid på veging, men få ein pekepinn på kva tid ein skal melda inn grisene , kan ein ta brystmål på nokre griser. Hva er brystmål på NRF okse ved slaktevekt ca 3kg.

Noen som vet hvorfor talla på brystmålet (har Delaval sin blå) ikke stemmer i det hele tatt med Animalia sin tabell ? Har en tabell på forholdet mellom levendevekt og slaktevekt på slaktegris.

Har brukt denne tabellen som ligger på nortura sine sider. I tabellen er eksempel på prisar. Tankmjølka er berre eit billig fôrmiddel når den ellers vil blitt levert som overproduksjonsmjølk. Då ville eg ikkje få til og måla ho. Ho er stor, så eg måtte ligga oppå ryggen hennar for å få tak i målbandet under magen.

Ho kom med nokre irriterte snøft då. Tabell for ca vekt på storfe målt. Brystmålet hennar var 155cm. ARILD ERlKSEN fagleder svin, Felleskjøpet Rogaland Agder. Alle tre slakteriene er representert med deltakere i FK Slaktegriskontroll.

De siste årene har antallet gris ligget på ca. Det er mulig å registrere både veide vekter og brystmål. Tabellen viser andel dyr av hver rase som har fått registrert vekter som er innenfor intervallene for de korrigerte vektene i Det er ikke skilt på om vektregistreringene er fra veide vekter eller brystmål. Fødselsvekt 200-dagersvekt 365-dagersvekt Rase Antall Antall . LEVENDETILVEKST Økning i vekt per dag basert på veid levende vekt eller brystmål. Et grovfôr med mindre energi anbefales, alternativt bør grovfôrtilgangen etter inseminering begrenses.

Standard fôrplan til kvige med for- ventet vekt 5kg før kalving ved mnd.

I kvigeringen har vi stort fokus på brystmåling (se tabell ). Ut fra resultatene her og. Verdier med ulik bokstav innen samme rad er signifikant forskjellige. Startvekt, sluttvekt og tilvekst i innefôringsperioden hos søyer og lam.

S, str S, brystmål cm. Med denne undersøgelse kender vi DH slagtekalves vægt ved en given alder ( tabel 2), samt kropsmål ved en given vægt i praksis ( tabel og 4),. Foto: Jens Arne Meistad. Mange videregående skoler med naturbruk har satt seg ulike produksjonsmål i fjøset, og i denne oppgaven skal elevene. Elevene skal bruke opplysninger om kjølevæskeblandinger og temperatur til å bruke og å lage tabeller , grafiske presentasjoner og formler for å se at et . Heje-småbøkene han har kommet over.

Hva med å beregne grisevekt ut fra brystmål på grisen ? Beregne kgvekt på ulike typer tørket høy, etter volum og stablemetode? Det_ finner du ikke i alltids i nyere oppslagsbøker, mener jeg!