Brunstsyklus sau

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Det er først og fremst kortere dager, temperaturforhold og tilstedeværelse av en vær som fører til at søyene kommer i brunst. Eldre søyer kommer som regel tidligere i brunst enn lammene og de har også flere brunstsykluser. Drektighetstida for sau er fem måneder minus fem dager.

Det er da vel vanlig at man slipper vedden løs i tikkeflokken sist i november, så lammene blir født i slutten av april? Lammene skal være passe store for å kunne slippes ut på beite om våren. Tikker som ble født om våren pares om høsten og får lam . Søyer er brunstige noen uker på høsten og tidlig på vinteren. De påvirkes av at dagene blir kortere, temperaturen kaldere og at værene kommer tilbake til flokken.

Lyset, temperaturen og nærheten til vær setter igang brunstsyklusen. Sauer kommer som regel tidligere i brunst enn gimrene (toårige søyer) og . Tamsau (Ovis aries) kalles også sau (av norr. sauðr) og får (av norr. fær) og er en art som tilhører den biologiske familien sauer , der fem arter inngår. Sauen er et betydelig produksjonsdyr som deles inn i raser og har stor variasjon i utseendet. I tillegg kommer såkalte rasevarianter. Dyr, Gjennomsnittlig drektighetstid i dager.

Brunsten kommer med dagers mellomrom hos kua. Dette er en gjennomsnittsverdi, og vi regner med at en variasjon fra til dager er normalt. Tida fra begynnelsen på en brunst til begynnelsen på den neste kalles en brunstsyklus. Veterinær i Helsetjenesten for sau , Animalia. Foto: Grethe Ringdal (hvis Tannsett voksen sau. – fortenner i underkjeven, ingen i overkjeven. – jeksler på hver side i både under- og overkjeven. – Melketenner: mindre og smalere enn de permanente tennene.

Hentet fra brunstsyklus (brunst ved avtagende daglengde). NSG – Norsk Sau og Geit. Hos sau inntreffer puberteten ved 5-måneders alder.

Tisper kommer gjerne i brunst flere ganger i løpet av en brunstsesong dersom de tas ut av brunst første gang de kommer i brunst. Hanner kommer ofte, men ikke . Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 1- 1dager. Spæl går noe kortere ti 1- 1dager, og som oftest er det slik at jo flere foster ei søye bærer på jo kortere er drektigheten. Når søya nærmer seg fødsel har hun satt jur og fått melk i juret.

Videre hovner kjønnsleppene opp, søya får . Dum som en sau og snill som et lam? Målgruppe: Barn 6-år og voksne tilhørere). Vi kan tenke oss en bondefamilie som har akkurat 1sauer i fjøset. I denne saueflokken er det søyer, gimrer og værer. Søye betyr voksne hunnsau som har fått . Sølvrev, rødrev, blårev, 52–53.

Menneskeaper, menneske, 270. Jeg er førstegangsbedekker og førstegangsføller, så jeg har googla side opp og side ned med info om temaet, og siden din er det beste jeg har sett! Tenkte å benytte sjansen til å spørre litt om brunstsykluser , for det er noe jeg ikke har fått lest meg til. Ammekua har en syklus på dager, men noen har kortere syklus og noen lengre. Det er derfor viktig å notere alle brunsttegn i brunstkalenderen sånn at man kan lære hver enkelt ku sin syklus å kjenne.

Da er det lettere å få inseminert til rett tid. Det er eggstokkene som spiller den viktigste rollen i hoppas reproduksjon. Det er der de viktigste hormonene og eggcellen utvikles, det er også der signalet om å opprettholde drektigheten kommer fra.

Egentlig regnes det fra en eggløsning til den neste. Brunstsyklusen kan deles inn i to perioder: 1. Selve brunsten 4-dager.