Biosfære definisjon

Faktisk fins det meste av livets mangfoldighet innen et lag på bare tre kilometer. Mesteparten av liv fins innan dei tre første km. Biosfæren er den delen av jorda (og atmosfæren) der det fins liv. Rask globalisering av folk og land krever at mennesker overalt i verden ikke betrakter sitt nabolag, sin landsdel, sitt land eller sin halvkule som sin totale, personlige biosfære , skriver journalisten og pulitzerprisvinneren Laurie Garrett i sin bok The Coming Plague—Newly Emerging Diseases in a World out of Balance. Glosbe, online ordbok, gratis.

Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Definisjon av biosfære i Online Dictionary. Betydningen av biosfære. Norsk oversettelse av biosfære. Oversettelser av biosfære.

Informasjon om biosfære i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Du kan også legge til en definisjon av Biosfære selv. Forklar ordene økologi, økosystem og biosfære. Samspillet i naturen handler hva som spiser hvem og hvem som bruker naturressursene.

Mennesker spiser mat fra naturen og hogger skog. Skogen blir omdannet til tømmer og brukt til å bygge hus, møbler, og papir. Ordet økologi ble først tatt i bruk . Liste over oversættelser: biosfære. Et økosystem kan være lite, for eksempel en pytt, større, som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren , dvs. Jorden der levende organismer kan eksistere.

Den kanadisk-tsjekkiske professoren Vaclav Smil gir følgende kortfattede oppsummering: Jordens biosfære er en intrikat, interaktiv samling av energilagring og energistrømmer. Vi trenger ikke å bry oss med en mer presis definisjon av energi her. Men en progenot er betegnelsen på en organisme fra før den første splitten som fortsatt har spor i dagens biosfære , dvs.

Siden vi ikke har andre etterkommere etter progenotene enn dagens tre store organismedomener, . Uttrykk for mangfold av arter. FNs miljøprogram definerer biologisk mangfol eller biodiversitet, på følgende måte: a) Mangfoldet og variasjonen av alle levende arter eller organismer, ville eller. Per definisjon er MAB-programmet et internasjonalt forsknings- og utviklingsprogram som arbeider med. Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE . I et laboratorium, og dermed i en biosfære med dyr (dvs. mennesker), vil bakterier aldri på ny kunne stavre seg hele veien fram til en kakkerlakk. Ikke bare på grunn av det enorme.

Professor emeritus Peter Emil Kaland innledet om Nordhordlan som en del av. UNESCOs biosfæreprogram, en parallell til UNESCOS. UiB og biosfære -programmet.

SFF, og man ber potensielle søkere vurdere sitt ønske om å. Klimasystemet består av fem deler. Det er derfor nødvendig å definere hva vi mener med klima og klimavariasjoner. Men klimaet er mer komplisert enn dette.

Grovt sett er klimasystemet sammensatt av følgende deler: atmosfære, hav, kryosfære, landmasse og biosfære.