Avløsertilskudd 2017

Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger: Innen 20. AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET. Søknadsfristen for denne søkeromgangen er 20.

Ny forskrift trådte i kraft 1. To rundskriv fra Landbruksdirektoratet med kommentarer til forskrift og saksbehandlingsrutiner.

Veiledningshefte for søker inneholder det viktigste. Regelverk for produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Antall dyr i søknad om produksjonstilskudd. I regnearket (se link under) kan du legge . Søknad om produksjons- og avløsertilskudd finner du her.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Avtalen gjelder norske produkter med mindre noe annet er særskilt bestemt. Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskud tilskudd til avløsning ved ferie og friti distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i NordNorge.

Dette betyr at tjenesten vil være nede fra 31. Nå er det rundt en måned igjen til neste runde med søknad om produksjonstilskud med telledato 1. Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon av utgifter til avløsning når du søker om avløsertilskudd. I sin kontroll av søknaden kan . For det andre ble det bestemt at man skulle endre søknads- fristene og telledatoene for produksjons- og avløsertilskudd. NYE SØKNADSFRISTER OG TELLEDATOER.

I det nye produksjonstilskuddssystemet . Det er ikke lenger mulig å levere søknad om produksjonstilskudd eller avløsertilskudd ferie og fritid på papir. Fagsystemet åpner for ny . Frist siste søknad i gammelt system. Husdyrtilskudd – telledato 01. Sau født forrige år eller tidligere.

Grunnlag husdyrtilskudd – telledato 01. I tillegg til søknadsomgangen som var 20. Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som er registrert .

Hva skjer på disse datoene? Hva kan jeg søke om tilskudd for? Telledato for siste registrering i gammelt søknadsskjema. Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd. Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjøres i perioden mellom 1. Som dere sikkert har fått med dere er søknadsfrist for tilskudd til ferie og fritid endret: I den søknaden du skal levere mellom 1. I søknadsskjemaet fører du opp de utgiftene du har hatt til .