Yield eiendom 2017

Prime yield for logistikkeiendom kom ytterligere ned i løpet av andre halvår i fjor til prosent. Interessen for eiendom med strategisk beliggenhet og lange kontrakter er sterk og har presset yielden. Vi er noe skeptiske til ut- viklingen i handlemønsteret til forbrukerne, og vi tror effekten av e-handel vil slå inn mye tidligere enn vi har for utsett. Det kan derfor tenkes at segmentet for handels eiendom blir betydelig mer segmentert og at yield -nivåene tikker oppover som følge av det.

Yieldanslagene er riktig nok per utgangen av første kvartal, men det har neppe skjedd mye siden mars.

Newsec understreker at hver eiendom undergår individuelle vurderinger ut fra beliggenhet, leiekontraktenes lengde og kvalitet. I tabellen under er det gjengitt anslag for de beste og ikke fullt så gode . På tross av at rentebunnen er passert tenderer imidlertid kontoryieldene i Oslo generelt ned. Utviklingen reflekterer forventninger om lavere utleierisiko, stigende leiepriser, . Yield er eiendomsbransjens mest sentrale begrep, men det er et forenklet begrep og kan derfor være misvisende. Yielden er et øyeblikksbilde av leieinntektene dividert med markedsverdien av eiendommen.

Yield -begrepet kan splittes opp i: Initial yield (initiell direkteavkastning): Direkteavkastningen på kjøpstidspunktet for . Akershus Eiendom la frem sin halvårlige markedsrapport onsdag morgen.

Som vanlig var det mange fremmøtte og god stemning. Ifølge undersøkelsen er Oslo regnet som den mest attraktive byen i Norden å investere i eiendom. Byggeprosjekter – Kanalveien 7. Utbygger: Rasmussen Eiendom AS. Tabellen viser yield på ”attraktive” eiendommer. Vi gir ut vår markedsrapport to ganger i året.

Nedenfor finner du et utvalg av våre tidligere markedsrapporter. Du kan abonnere på markedsrapportene her. Konsensus defineres som gjennomsnittet av anslagene fra de deltakende analysemiljøene. Anslagene er gitt i tredje uke av januar.

Rapporten er nøytral i forhold til hva Entra måtte mene om markedet. Det har vært solgt næringseiendommer med yield under noe som er svært lavt tatt i betraktning et rentenivå som ligger godt over dette. Forventet avkastning på egenkapitalen ligger i området 10. Markedet for boligeiendom og næringseiendom svinger ikke i takt.

Samvariasjonen er heller ikke stor med . Internasjonale aktører kjøpte eiendom for ca.

Summer av Prime Yield Trondheim. Lave renter bidrar til å holde verdiene oppe. I fjor var det rekordstor omsetning av næringseiendom i bergensregionen ifølge partner Lars M. Properties størst etterspørsel etter handelslokaler med eller uten lange avtaler der yielden ligger rundt 6-prosent , mens de beste kontorobjektene oppnår yield på prosent.

Ifølge DnB kan yield enkelt defineres som netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi. Jo lavere yielden er, jo høyere vil verdianslaget for. Det er et mirakel at folk er villig til å betale godt nede på femtallet i yield for logistikkeiendom. Jeg tror dette er feilpriset, sier Eiendomsspar-sjef Christian Ringnes.

Aktivt transaksjonsmarkedet med. Eksemplifisert forventning pris for en gitt eiendom. Et Clarksons Platou-syndikat har kjøpt en portefølje med tre bygg som føres opp i Haukås Næringspark for 30millioner kroner. Det skriver Estate Nyheter. Lars Morten Kyte i Kyte Eiendom fortalte kort om transaksjonen da han under markedspresentasjonen . Lysere sirkler angir ledige bygg.

Oppgaven er dermed utarbeidet med et ønske om å bidra til økt forståelse for hva investorer kan forvente seg ved å implementere næringseiendom i sin totalportefølje. Vi ønsker å takke Jon Mjølhus for tilgang til. Inkludert Basale, vil Newsec ytterligere bekrefte sin posisjon som en komplett tjenesteleverandør innen rådgivning og forvaltning av eiendom.

Med en yield på utgjør dette MNOK på.