Totipotente stamceller

Fagstoff: En celle som ikke er spesialisert, men deler seg og kan gi opphav til nye celletyper, kalles stamcelle. Vi kan også kalle den opphavscelle eller morcelle. Stamceller: uspesialiserte celler som er opphavet til spesialiserte celler, kan dele seg i det uendelige. Totipotente stamceller : befruktede egg, har ubegrensede muligheter, kan gi opphav til et nytt individ.

Blastocyst: stadiet mellom befruktet egg og foster, inneholder pluripotente stamceller. Pluripotente stamceller: .

Vi sier at cellene differensierer fra stamceller til spesialiserte celler. Eksempler på spesialiserte celler er nerveceller, røde og hvite blodceller, hudceller, muskelceller osv. Mens det er svært mange spesialiserte celler i kroppen, er det svært få stamceller. Eksempel: I benmargen er det stamceller som danner blodceller. Medisin › Hode, hjerne og nervesystem › Nevrobiologi Bufret Lignende 16.

Forskere håper at stamcellene kan brukes til å kurere stadig flere sykdommer og til å lage nye organer. Men forskning på slike celler har vært omstridt i flere tiår. Når ICM-celler dyrkes i kultur, kan det dannes stabile cellelinjer som beholder egenskapen til å danne alle deler av et embryo.

Slike cellelinjer kalles derfor embryonale stamceller (ES-celler). De rummer derfor muligheden for at danne et helt nyt menneske. Totipotent stamcelle : Totipotent stamceller kan danne alle celler i et menneske samt navlestreng og moderkage. Transkription: Processen hvor DNA-strengens sekvens omskrives til RNA. Medisinske forskere arbeider intenst for å avdekke hemmelighetene og behandlingsmulighetene som finnes i stamcellene.

Disse cellene, til forskjell fra andre celler i kroppen – som hud og muskelceller, gjør mer enn bare å utføre en bestemt funksjon. De har evnen til å lage mange ulike typer celler og vev som finnes i . Inndelingen av hovedklassene er basert på stamcellene sitt utviklingspotensiale. Et befruktet egg inneholder totipotente stamceller , hvilket betyr at de gir opphav til alle celler i kroppen. Stamceller som kan gi opphav til mange typer celler i kroppen kalles pluripotente stamceller, de som gir opphav til noen få typer celler kalles multipotente stamceller, og de som gir opphav til bare én type . Stamceller skiller seg fra andre typer celler ved at de både kan fornye seg selv ved å gi opphav til identiske celler etter celledeling, og utvikle seg til spesialiserte celler som for eksempel muskel-, blod-, hud-, eller nerveceller.

Stamceller kan have et større eller mindre spektrum af celletyper, som de kan differentieres til. De kan give ophav til en komplet organisme og også til moderkage og fosterhinder. Det som du hentyder til er stamceller.

Hvis en totipotent celle isoleres kan den endda udvikle sig til et helt nyt foster. Disse kan brukes til å utvikle alle celle- og vevstyper i kroppen. Det fertiliserte egg representerer den totipotente stamcelle.

Fra denne ene cellen utvikles alle . Det er disse cellene som er embryoniske stamceller. For eksempel er det multipotente blodstamceller i beinmargen som kan gi opphav til de ulike cellene som fins i blod. Stamceller er mer eller mindre uspesialiserte celler – de fins på flere nivåer. Ikke alle stamceller er skapt likt. Egenskapen som stamcellene har til å utvikle seg til spesialceller, endrer seg ettersom fosteret utvikler seg.

I de tidlige stadiene etter befruktningen, like etter at sædcellen og egget smelter sammen og begynner å dele seg, oppfattes . Celler, der kan give ophav til andre mere specialiserede celler, kaldes stamceller. Ved de første celledelinger (indtil 4-cellestadiet) er alle cellerne endnu helt ens. Disse celler kaldes for totipotente stamceller og kan give ophav til alle typer af celler, herunder også moderkage og andre celletyper, der er nødvendige for .