Tine jurhelse

Mastitt betyr betennelse i juret. Arvelige faktorer, klima i fjøset, fôring, vitamin og mineraltilskud vannkvalitet, smittepress, melketeknikk , hygiene og bruk av spenespray har alle betydning for risikoen for unngå mastitt. De siste årene er det er satt inn store ressurser på forebyggende helsearbei miljø- tiltak, justering av behandlingsstrategi og avl for å. Målet for analysevirksomheten er å tilby melkeprodusentene analyser som bidrar til å opprettholde god dyrehelse, god produktkvalitet og god lønnsomhet i melkeproduksjon. Laboratoriet er akkreditert av Norsk . Rutinemessig bruk av disse styringslistene sammen med besetningsveterinærens anbefalinger sikrer en god. Godt reinhold i liggebåser og i fjøset for øvrig, reduserer risikoen for jurbetennelse.

TINE Rådgiving, Helsetjenesten for storfe, TINE SA, P. Filer, Beskrivelse, Str, Dato. Men vi har fått Helsetjeneste storfe til å skrive om sjølve avsininga, med fokus på korleis ein skal sikre god jurhelse i komande laktasjon. Brosjyra inneheld også aktuelle tiltak for å redusere faren for mjølkefeber. AMS teknologien har endret seg mye de siste årene og den har gjennomgått en betydelig utvikling. Innsamlet data fra tidligere forskningsprosjekter kan derfor ikke like lett benyttes for å se på sammenhenger mellom melkingssystemer og jurhelse siden AMS er mer pålitelig, . Vi får besøk av spesialrådgiver Hanne Strand fra TINE som vil undervise i emnet for kommende agronomer og bønder.

Veterinærene Gunnar Dalen og Håvard Nørstebø gav et bakteppe for at Tine Rådgiving nå drar i gang prosjektene Jurhelse i automatiske mjølkesystem og Mjølkekvalitet i automatiske mjølkesystem (AMS). Sentralt i vurderingene er celletall i mjølk og hvordan celletallet varierer over tid. Bruk av gjentatte celletallsmålinger ligger til grunn for vurdering av prognose for behandling i. Hege Gonsholt, Topp Team Fôring Geit. Helga Kvamsås, Topp Team Fôring Geit.

Gode rutiner ved avsining og rett fôring i tørrperioden er lønnsomt i neste laktasjon. Ta speneprøver av geiter med høge celletall og sinbehandle eller . Husdyrklanen inviterer til fagkveld om jurhelse og om virusene BRSV og BCoV! Stedet er H1på IHA den 2. Denne fagkvelden vil ikke bare ha ett, men hele to foredrag. Anne Cathrine Whist, spesialrådgiver helse og fruktbarhet i TINE , skal prate om bekjempelse av BRSV og BCoV og om jurhelse.

See what people are saying and join the conversation. Liggeunderlagets virkning på mjølkeytelse og jurhelse hos storfe i. Hedmark University College. Olav Østerås at Tine SA. Postmann Pat vil snakke om god jurhelse.

Påmelding: Questbackskjema.