Store hønseraser

Ville høns er hønseraser som lever fritt rundt om i verden, og alle dagens hønseraser stammer trolig fra disse. Hønen er rugevillig, men fordi hun er stor , hender det at eggene knuser under henne. Andre hønsefugler er hønsefugler som det ikke finnes noe spesiell rase av, selv om de har mye til felles med . Det er et mektig syn når en brahmaflokk går fritt på gården. Hanens galing har en dumpere klang, som er en fordel hvis man har nære naboer.

Brahma er rolig og sosial.

Her er Bertil, han er år og en veldig trivelig og flink hane, og han går ikke av veien for å ta en slosskamp mot en stor hane, hvis noen nærmer seg hønene hans;). Bantam en dvergrase, de er livlige og kvikke, men tillitsfulle dyr. De legger ikke så mange egg i året, men de ruger gjerne frem kyllinger en gang i blant.

Et godt sted å lese mer om ulike hønseraser er her. Våre første høner var av rasen Australorp. Dette er en dual purpose-høne som både legger mye egg og som blir ganske stor.

En voksen Australorphane på fire kilo gjør mye av seg på middagsbordet! Det er en lett hønserase med et livlig temperament, og en utmerket egglegger. Den finnes i brun-gul og gul-brun, de samme farger gjelder for dvergvarianten.

Amerikansk stor kjøttrase, meget god verperase. Hardføre (dvs takler norsk vinter). Vi har følgende på ønskelista: – Tamme. Faverolles er en tung hønserase som stammer fra byen Faverolles sørvest for Paris i Frankrike. Høne og hane av stor Faverolle.

Faverolles har mange gode egenskaper, og franskmennene er veldig stolte over den. Den er en utmerket verper, også om vinteren. Så kommer det store spørsmålet. I likhet med andre lette hønseraser er Jærhøns flinke til å fly.

Så har vi dverg høns , disse er som regel svært tillitsfulle med gode rugeferdigheter , De er periodeverpere og legger ikke noe stor antall egg pr år ,men de er unike på sitt vis. Eg har latt mine ruge på ande og gåseegg og det funket veldi bra. På bildet ser du hanen, men også han har stylka når bildet ble tatt , Høna ved siden er ei blandingshøne med silke og stor kockin i seg , bakerst er ei brahmahøne som har ruget ut ein mikskylling av jærhøne og wyandotte. RIR Rhode island red (forkortet R.I.R) er en tung hønserase som ble avlet fram på Rhode Island i USA.

Store rugeegg av vaktler kr per stk. Hentet fra ) PLYMOUTH ROCK Plymouth Rock er en tung hønserase som stammer fra USA, og den har fått en klippe oppkalt etter seg rett utenfor byen Plymouth. Silverudds blå (isbar) er framavlet til at være en verpehøne. Kaenkelt stående kam. Farger: blå, svart, spettete, finnes også i hvit.

Gamle hønseraser blir stadig mer populære i hagene.

Alle er levert av Genbanken for fjørfe, som har det nasjonale ansvaret for å bevare gamle hønseraser her til lands. Men det betyr ikke at Robertsen ikke setter stor pris i hønene sine. Plymouth rock er en tung hønserase som stammer fra USA, og den har fått en klippe oppkalt etter seg rett utenfor byen Plymouth. De er gode eggleggere, og kyllingene er hurtigvoksende og utmerket som slaktedyr.

Den hvite varianten har hatt stor. Islandshøns eller landnåmshøns (isl. (íslensk) landnámshæna) er ein hønserase frå Island. Landnåmsfolket frå Noreg hadde med seg høns til Island da dei busette seg der kring slutten av vikingtida, og islandshønene har sin nærmaste slektning i den sørvestnorske jærhøna.

Sålangt tror jeg Araucana, Kochin, Sussex eller Wyandotte kan være ålreite alternativer? Hvor mange høner bør man starte med? Vi ønsker i grunn bare å være selvforsynte med egg. Kan flere hønseraser gå sammen, eller bør man helst ha en flokk med samme rase? Hønas oppgave er å lære kyllingene å finne mat , holde dem varme og beskytte dem mot fare frem til de er store nok til å klare seg på egen hånd.

Dette er fordi denne hybriden vokser seinere, og lever lenger. Da mener man at det unngås skader på fuglene som svakt skjelett og indre skader.