Stamceller definisjon

Men forskning på slike celler har vært omstridt i flere tiår. Slik kan en stamcelle gi opphav til mange differensierte celler. Celler som gir opphav til differensierte celler uten selvfornyende celledeling kalles gjerne progenitorceller.

Flere typer stamceller er blitt definert ut ifra potensialet til å danne ulike typer differensierte celler og når og hvor i kroppen de finnes. Blant alle kroppens celler er det noen få som har den egenskapen at de kan gi opphav til mange andre celletyper, samtidig som de lager en kopi av seg selv. Forskning på laverestående .

Vi kaller dette stamceller. Stamcellene gjør det mulig for kroppen å fornye organer og vev. Fagstoff: En celle som ikke er spesialisert, men deler seg og kan gi opphav til nye celletyper, kalles stamcelle. Totipotente stamceller : befruktede egg, har ubegrensede muligheter, kan gi opphav til et nytt individ. Blastocyst: stadiet mellom befruktet egg og foster, inneholder pluripotente stamceller.

Pluripotente stamceller : . Vi sier at cellene differensierer fra stamceller til spesialiserte celler. Eksempler på spesialiserte celler er nerveceller, røde og hvite blodceller, hudceller, muskelceller osv.

Mens det er svært mange spesialiserte celler i kroppen, er det svært få stamceller. Eksempel: I benmargen er det stamceller som danner blodceller. Stamcelleforskning i denne sammenheng er forskning på humane stamceller. Stamcelle kan ha tre betydninger: (1) enhver forløpercelle, (2) en celle med datterceller som kan differensiere til andre celletyper, (3) en celle kapabel å opprettholde sitt eget antall samtidig som den kan utvikle en eller flere spesialiserte etterkommere. Spørsmålet om stamcelleforskning fører til stor kontrovers i pressen og i Washington.

Stamceller er umodne celler som utgjør en slags ”råvare” for kroppen. Stamcelle potensial for det medisinske feltet, sammen med måten de er høstet, gjør dem til et naturlig samlingspunkt for en debatt mellom vitenskap og etikk. Men nøyaktig hva er bruk av stamceller , og hvorfor kan de gjøre slike merkelige . En stamcelle er en celle generisk som kan lage eksakte kopier av seg selv i det uendelige. Videre har en stamcelle evnen til å produsere spesialiserte celler i forskjellige vev i kroppen – slik som hjertemuskelen, hjernevev og levervev. Dette er et autorisert nettsted som publiseres av Jehovas vitner.

Det er et studieverktøy som gjør det mulig å søke i publikasjoner utgitt av Jehovas vitner på forskjellige språk. Gå til Noen definisjoner – Når en stamcelle deler seg gir den opphav til to nye celler. De kan dyrkes nær sagt uendelig i laboratoriet, og de kan i . Faglig definisjon : Uspesialiserte celler som er selvfornyende ( celledeling gir opphav til minst en ny stamcelle ). Gir opphav til et utvalg av spesialiserte celler . Kloning kan defineres som en teknikk for å fremstille noe som er genetisk likt.

Prosessen kan ende opp i et genetisk likt indivi for eksempel sau eller mus. Dette kalles gjerne reproduktiv kloning fordi man reproduserer et helt individ. Men kloning kan også brukes for å fremstille stamceller som pasienten . Leder, Nasjonalt senter for stamcelleforskning.

Professor, Institutt for medisinsk basalforskning joel. I den nye reguleringen defineres ATMPer, som omfatter genterapi, celleterapi, somatisk celleterapi og vevsterapi, som medisinske produkter. Figur 3: Oversikt over blodcelledannelsen.