Skifteplan gps

Skifteplan mobil — KSL på mobiltelefon eller nettbrett. Full oversikt på din mobiltelefon, enten du lager gjødselplan selv eller får den laget på forsøksringen! Dersom du har kikket litt på GPS systemer for bruk i landbruket er du allerede klar over alle fordelene denne teknologien gir. Imidlertid er mange systemer begrenset ved liten skjerm, vanskelig å oppgradere og dedikerte løsninger som gjør gjenbruk umulig. Små skjermer gjør også bruken av kart vanskelig.

Her kan ein legge inn dei noteringar ein ønskjer. Dagens dato og mengdene i gjødslingsplanen kjem opp automatisk og så kan du justere desse etter faktisk gjødsling. Kartfunksjon og presisjonslandbruk. Dersom skifta er kopla til kart, og mobilen har GPS -funksjon, vil mobilen veta kva skifte du er på. Du kan registrera tiltak som gjødsling, sprøyting, kalking osv.

Bruker skifteplan jeg også. Gps -funksjonen i mobilen finner ut hvilket skifte du befinner deg på. Planlagte tiltak synkroniseres fra pcen via nett. Gratis å bruke til oppslag, men må ha lisens på 40- for å registrere via mobilen.

Digitale grøftekart innlegg 29. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Se planlagte gjødslinger. Bekrefte utførte gjødslinger. Registrere sprøyting og annet arbeid i åkeren.

Godkjent sprøytejournal. Overføre til nytt år (skiftenotering). Per Øivin Sola bruker Agro Økonomi for å drive rasjonelt og lønnsomt. GPS -systemet registrerer posisjonen på rørene mens vi grøfter slik at når grøftingen er utført, har vi et ferdig grøftekart. Kartet kan skrives ut, gjøres tilgjengelig på nettbrett og importeres inn i skifteplan eller jordplan.

På områder som er vanskelige å planlegge på grunn av lite eller varierende fall, har vi mulighet til å lage et . Presisjonslandbruket fikk sin egen fagdag på Hvam i juni. Romerike Landbruksrådgiving var arrangør av fagdagen hvor kart, GPS og sensorteknologi stod på programmet. Det kan skaffes til veie mange ulike kart og karttyper til bruk i landbruket. Alt fra fritt tilgjengelige til kart som er . I John Deeres AMS-system (agricultural management system) legges det i tillegg inn en sporlogg fra det GPS -baserte autostyringssystemet.

Det er en billig forsikring å ta jordprøver hvert -år. Da er du som gårdbruker sikker på at det alltid er de beste forhold for akkurat din produksjon. Til oss kan du sende jordprøver hele året! Priseksempel: pH, P, K, Mg, Ca: kr. JORDPRØVETAKING MED GPS.

GPS -en me nyttar ved såing, planting og hausting. Ei GPS -ku- le på traktor og på reiskap hjelper oss å optimalisere dette arbeidet, fortelde ho. Ugraset må haldast nede manuelt, men ei spesiallaga lukevogn har både letta og effektivisert. Med GPS funksjon i mobilen vet programmet hvilket skifte du er på. Jordplan er landbrukets informasjonssystem på web.

Nå kan du legge inn alle dine data om arealer, jordprøver, vekster, gjødslingsplaner og kalkingsplaner og dine data blir lagret på en sentral server. Havarerer din datamaskin kan du bare ta en annen maskin i bruk og logge deg inn med ditt brukernavn og . Lurer på om det er noen som har erfaringer på dette, -div.