Serigstad flexifeed

Modeller av RBK FlexiFeed. Vi har standard RBK, RBK med øket volum og RBK med integrert matebord. Ved levering skal deres forhandler ha gjort Dem kjent med kontroll, vedlikehold og justeringer av . Produktet tilfredsstiller strenge krav til kvalitet.

Halm eller frossen masse?

Bli blant de første som får vite om nye produkter og tilbud ved å registrere deg på vårt nyhetsbrev. SKJØTELØKKE FOR MEDBRINGER KJETTING. Bredden er den samme som standard RBK, men bunnen er forlenget med ca 40cm.

Sidene er og mer skrålagde enn standard RBK for innlasting ovenfra. Denne maskinen kan ikke . RBK FlexiFeed med integrert matebord er en løsning der matebord monteres inn i kutter på samme måte som vår stasjonære automatfôrer ExactFeeder. Fordelen med denne er mindre fare for søl mellom matebord og kutter samt at denne løsningen har høyere skrålagde karmer både på matebord og kutter.

Kan desverre ikke si mye om TKS da vi ikke har rundballkutter av denne typen. Den nyeste er takmontert og forer ca baller om . Hvilken rundballeriver anbefales? Grovformekanisering innlegg 13. Rundballekutter innlegg 28.

Flere resultater fra gardsdrift. Får i kål marker på Fidjeland pr 03. Rullande fôrbrett med stasjonær utfôring har vore å finna i enkelte norske sauehus i fleire år. Geir Nesse valde ei rimelegare løysing. Han startar fôringa ved å trykke på ei knapp, dermed . Husk den er 4Voltar – Mascus Norge.

Annonsen er inaktiv og kontaktinformasjon er skjult. All kopiering og videreformidling av innholdet på . Serigstad Flexifeed rundballe kutter. Horse FenceFence GateHorse BarnsDiy Horse FencingPasture Fencing Horse HorseGate IdeasFence IdeasChild Plans . Fôring av sau i Gjesdal, Rogaland.

OneTouchFeeder – det rimelige alternativet til helautomatiske utfôringssystemer Den halvautomatiske . Fôrutmateren er her montert i et sauefjøs med plass til 2vfs. Planlagt utfôring blir programmert i OneTouchFeederen. Så alt en trenger å gjøre er å trykke start utfôring – derav navnet OneTouchFeeder.

Legg merke til trakta under utfôreren. SERIGSTAD RBK Balleopriver. Opriveren til græs og halm i rund- og firkantballer.

Hver kniv er monteret på en knivtromle separat med skrue og møtrik, og kan nemt.