Saueraser i verden

I følge leksikon er en rase en gruppe individer innenfor en art som har flere, felles arvelige egenskaper som gjør at de kan skilles fra andre grupper av individer innenfor arten. Raser er populasjoner som atskiller seg . Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder.

For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen. Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen .

Tamsauen hører til de eldste husdyrene og ble temmet før det egentlige jordbruket kom i stand. De eldste funnene er fra Nord-Iran ved Kaspiske hav og blir datert til ca. Av de finullete rasene er merino verdens viktigste, med om lag halvparten av verdens ullproduksjon til bekledning. Sauen er tilpasningsdyktig, og sauehold foregår i dag i så forskjellige klima som sør på Grønland og i Midtøsten.

Tamsauen deles gjerne inn i raser, hvorav det finnes svært mange rundt om i verden. Sauerasene kan videre deles . De stammer på Ile d’Ouessant, en liten øy utenfor kysten av Bretagne, Frankrike. Bufret Lignende Ouessant (Ushant, Breton Dwarf Sheep) Sau.

Sin fleece er den tyngste, eldste stiftet og mest skinnende av alle raser i verden. Denne rasen, sammen med alle andre temmede saueraser, stammer opphavelig fra asiatisk villsau. De første sauene ble temmet for ca. Det finnes ingen sau i hele verden som er skapt for å springe fra rovdyr, mener Kjell Erik Berntsen som er styreleder i Norsk sau og geit, faglig. Selv om det går an å avle fram saueraser som kan løpe raskere fra ulven eller som lettere lar seg skremme, så kan det fortsatt være problematisk, sier Bøe.

I Norge, hvor det hovedsakelig drives med sau for kjøttproduksjon, er norsk kvit sau (NKS) den vanligste rasen. På nettsidene til Norsk Sau og Geit står det om flere av sauerasene vi har i Norge i dag. Foto: Guttorm Flatabø, CC BY-SA 2. Ovis- slekten har arter som varierer mye i størrelse og utseende, og inndelingen i arter, underarter og raser er uklar. Arter av villsauer som er studert nøye, og som vi kan. Sauekjøttet blir brukt til matvarer som smalahove, fårepølse, pinnekjøtt, lammelår og fårikål.

Lammekjøtt er veldig attraktivt, og i deler av Norge spises sauekjøtt også i høytidene til jul og påske. Embryoen vart operert inn i sauene til John av ein australsk dyrlege som reiser rundt i heile verda og gjer dette. Ho skulle tll tre andre i Noreg (ingen andre i Rogaland), og desse er dei einaste i landet med denne rasa.

Neste veke skulle ho til Argentina. Dorper er en sterkt fremvoksende rase i verden , og er . PLoS Biology: hele genomet analyser av saueraser i verden viser høye nivåer av historiske blandingen og siste sterk utvalg.

Eg skal begynne med sau og forhåpentligvis høylandsfeistaden eller Anna storfe på sikt. No til å begynne med er det i liten skala for å kåla inn i det. Er fra eit gardsbruk som vart nedlagt for år sidan. Det som eg lurer på er ka som er forskjellen på villsau og spelsau?

Færre sauer kunne blitt tatt av ulv om bøndene satset på sprekere saueraser , sier lederen i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold. Mange her som driver med . Det eksisterer over 2ulike saueraser i verden , og de fleste rasene er krysninger. Det navnet kommer av nettopp rasen merinosau, som er en spansk sauerase. Over halvparten av verdens sauer er ren merino eller krysning av merino,- det blir bra ull av slikt. På verdensbasis har man avlet frem over 2saueraser med forskjellig ullkvalitet , farge, størrelse, horn osv.

Merinoull er nemlig svært . I Norge har vi registrerte raser, men det er bare av disse som er godt representert: dalasau ( ), spelsau (), rygjasau () og steigarsau (). Håret var langt og underlig i noe som lignet fletter men som nok var naturlig, ihvertfall lignet det de tufsene med ull som noen saueraser utvikler men var lengre. Daithe holdt pusten, ansiktet var alveaktig men noe spissere. Cherdis hadde også stått og sett på med store øyne.

Og hva i all verden skulle de svina med henne? Framtiden vi går mot viser en verden med en økende mengde mennesker som kommer til å ta for seg av en begrenset mengde ressurser. Internasjonale storselskaper og investorer vet det utmerket godt og er allerede godt i gang med å kjøpe opp den harde valutaen som blir gjeldende i årtiene framover.