Rødt ideologi

Siste Sang på Grønland for å lære mer om Rødts ideologi , strategi og visjoner for et mer rettferdig Norge med mindre forskjeller. Bror i Nordre gate for å lære mer om Rødts ideologi , strategi og visjoner for et mer rettferdig Norge med mindre forskjeller. Prinsipprogram – nynorsk.

Les mer om våre hovedsaker arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme. Etter at Arbeidernes Kommunistparti ( AKP) og Rød Valgallianse (RV) la seg ne dannet de samme miljøene Rødt for å samle kreftene på ytterste venstrefløy i Norge. Rød Ungdom fortsatte som Rødts ungdomsorganisasjon. Bak dette ligger det en klassetenkning, som går ut på at de ønsker at det arbeidende folket tar over makten, og at det etableres nye folkevalgorganer.

Denne teksten er hentet fra en foredragsserie som gikk på Litteraturhuset og her presenteres foredraget i sin helhet. Først vil jeg takke for invitasjonen. Partiet er for en dominerende offentlig sektor.

Det er sjelden de store spørsmålene og de lengre linjene blir satt på dagsorden, og hvert fall ikke i en valgkamp. Så er det jo fristende å . På landsmøtet søndag vedtok Rødt å beholde ordet kommunisme i sitt prinsipprogram, men valgforsker Frank Aarebrot mener partiet ikke lengre kan regnes som revolusjonært. Sosialisme, kort forklart, er et ønske om at staten skal bidra til å utjevne forskjeller mellom folk.

Rødt definerer seg som et revolusjonært sosialistisk og marxistisk parti. Og der lander vi rett inn på hovedsaken til Rødt , nemlig utjevning av det de kaller Forskjells-Norge. Bjørnar Moxnes har gitt Rødt sakseierskap. Det gir flere velgere enn en ideologi de aller fleste har trøbbel med.

Bror for å lære mer om Rødts ideologi , strategi og visjoner for et mer rettferdig Norge med mindre forskjeller. Hva er sosialisme og hvordan fungerer den kapitalistiske . RVs Heidi Ingeborg Klokkervold foreslo Trondheim 19. Protokoll Følgende forslag ble fremmet: 1. Randi Rognes(V): Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide et forslag til en klimaplan for Sør-Trøndelag fylkeskommunes virksomhet.

Ifølge sitt eget prinsipprogram er det et marxist-lenninistisk parti. Det virker som at de prøver å distansere seg litt fra dette nå, for å bli mer spiselig for folk flest. Men folk bør ikke la seg lure. Deres ideologi ønsker knapt at du skal eie klærne du går i. Kjendiser som stemmer rødt : Egil Drillo Olsen (Landslagstrener), Davy Wathne ( Nyhetsanker TV2), Knut Nærum (Komiker) Ideologi : Rødt presenterer seg som et radikalt sosialistisk parti, og mener at kapitalismen er hindringen for et rettferdig og solidarisk samfunn.

Det er ikke vanskelig å se at kommunismen har mer til felles med religioner enn med ideologier. Kommunismen er ikke sekulær. Rødt er mot både dagens rovkapitalisme . Den er – i likhet med de store religionene – monoteistisk, skriver Fredrik Mellem, leder i Oslo Arbeidersamfunn, i en kronikk i Klassekampen torsdag. I tittelen spør han om Rødt. Men det sitter nok mer i ryggmargen til Rødt at det er den utenomparlamentariske kampen som er avgjørende.

At uten den så er det parlamentariske arbeidet formålsløst. Dette forstår nok også SV, men det er en helt annen systematikk og konsekvens når Rødt tar kontakt og organiserer motstand. Bak ligger en ideologi Rødt.

Hjelp oss å dra politikken i riktig retning, ber Rødt i søknad om valgkampstøtte til Fagforbundet. På vårt dårligste splitter vi oss etter ideologiske finurligheter uten henblikk på hva vi kan oppnå sammen i den politiske kampen, mens på vårt beste ser vi at fellesskap fungerer også mellom de ulike delene av . Fra Litteraturhuset i Oslo, onsdag 5. Rødts Fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag Ronny Kjelsberg, snakker om ikke-sosialistiske partier.