Ringsel

Seks underarter er beskrevet, hvorav to som utelukkende lever i ferskvann. Artens nærmeste slektninger er bajkalsel (P. sibirica) og kaspisel (P. caspica). Her har den oftest et mønster av lysere ringer, som er opphavet til navnet. De er de eneste selene i våre farvann som kan opprettholde pustehull i fastisen, noe som gir . Kroppsstørrelsen ser ut til å variere noe fra område til område.

De fleste såkalte gamle miljøgifter synker i ringsel , mens en tilsvarende nedgang ikke er påvist for nyere miljøgifter.

Her i Norge er vi så heldige å ha en rekke ulike sel-arter hvor en av dem ringsel. Ringselen er blågrå med ringformede flekker. Dette er en liten selart som har en flott pels da den er sølv på buken og brun på ryggen. På ryggen vil en også ofte se at det finnes et mønster laget opp av lysere ringer, det er nettopp disse ringene som har gitt selen sitt navn.

Grunnen kan faktisk være at flere seler blir spist av isbjørn, mener Bjørn Krafft som nylig disputerte ved Universitetet i Tromsø. Nettstedet har også en blogg. Meron er utviklet ved Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger. Dette kan vere ringsel , grønlandssel, storkobbe, klappmys og også kvalross.

For grønlandssel er det kvotefri jakt i hele landet og for ringsel er det kvotefri jakt i dei tre nordlegaste fylka.

Nokre av dei meir tilfeldige gjestane kan likne dei jaktbare artane, og jegeren må derfor sørgje for å ha tilstrekkeleg artskunnskap til å felle . Han er vår minste sel, og finst som streifdyr ved norskekysten. Pusa hispida) quotations ▽. Lars Normann Sørensen, Svalbard – Eventyrlandet i Arktis: I havet finst det sel av . Powered by SmugMug. It is said that they are brought forth by the devotion of the disciples, and that even when a . En voksen ringsel varierer i lengden fra 110cm-160cm.

Isbjørnen er den største fienden til ringselen og fjellreven spiser gjerne ungene deres, selv spiser. There are many kinds of ringsel , but the most significant ringsrels are the ku dung (sku gdung) ringsel —the ringsel produced from the ashes, the cremated bones, of fully enlightened masters, such as the Buddha himself. They are pellets, may look like pearls or white mustard . Fiskelykke from desktop or your mobile device.

Han er forskar og ekspert på ringsel , så eg set min lit til han. Den selarten som er mest vanlig her i fjorden er steinkobbe og desse to artane kan lett forvekslast. Men det er ikkje usannsynlig at ein ung ringsel kan ha tatt turen frå Svalbar der han til vanleg held seg heile året. Det er observert individ heilt sør .