Regnskog klima

De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. Verdens skoger er et gigantisk karbonlager. Regnskogen gir liv til 2millioner mennesker og kanskje så mye som prosent av verdens dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo.

Konsekvensene er katastrofale.

Det finnes flere ulike typer regnskog , avhengig av hvilke klima skogen vokser i, høyde over havet og voksested. Eviggrønn regnskog vokser i områder der det er minimale forskjeller i nedbør og temperatur gjennom året, og går ofte under betegnelsen lavlandsregnskog. Der det er større sesongvariasjoner med tørrere. Der man har en utpreget tørketid (monsunklima) får man en egen skogtype, tropisk tørr skog, som bl. I tropiske fjellområder finner man en egen type regnskog som kalles tåkeskog.

Tropisk regnklima er et tropisk klima der det ikke fins tørketid – alle månedene har minst mm nedbør. Været er ofte likt fra dag til dag, og temperaturforskjellen mellom dag og natt er som regel . I vestvendte kystnære områder med oseanisk temperert klima , der vanndamp fra havet presses opp over kystnære fjell, vil det ofte dannes regnskog.

I tempererte områder med konstant høy luftfuktighet kalles slik skog, som gjerne er urørt og har fått utvikle seg naturlig under bestemte forhold over svært lang ti for temperert . Døgnmiddeltemperaturen ligger på ca. Avskoging og klimagassutslipp. I tillegg til konsekvensene for klodens klima og det globale naturmangfoldet, har ødeleggelse av de tropiske skogene også . En femtedel av de globale klimagassutslippene skyldes ødeleggelse av regnskog og andre tropiske skoger. Menneskene som bor der mister sitt hjem, og ødeleggelsene kan skape en ny flyktningkrise. Her er verdens beste figurer for å forstå sammenhengen mellom klima og regnskog.

Dette er populærvitenskap på sitt beste! Foreløpig kun på portugisisk, men kanskje det finnes noen der ute som har lyst til å hjelpe meg med å få dem oversatt til norsk? I over et år har jeg hatt lyst til å vise fram disse . Det gir oss pusterom for å legge om til fornybar energi. Kategori, Avisartikler, anmeldelser o. Gå til Klima og regnskog – Bevaring av regnskog er et veldig effektivt tiltak i kampen mot global oppvarming og klimaendringer. Høye klimagassutslipp fører til at klimaet endrer seg.

Temperaturøkningen de siste femti årene har allerede fått konsekvenser for mennesker og natur. Regjeringen vurderer å bruke regnskogspenger til å subsidiere industriell tømmerhogst i regnskogen Kongo.

Fortsetter den, vil disse bli . Kystgranskog i Åfjord (Foto: Beate Sundgård). Vet du at det finnes regnskog på kysten vår? At slik nordlig regnskog bare finnes i Nordland og i. Naturgrunnlag og klima på sørsiden av Åfjorden gjør at det burde vært mye kystgranskog her, men mye hogst gjør at det kun er noen få, spredte lokaliteter igjen. Biodrivstoff: Det trengs en skikkelig ryddeaksjon! Klima – og miljøminister Vidar Helgesen må sørge for en ordentlig opprydding.

Vi kan ikke bygge etterspørsel som ikke er bærekraftig på lang sikt – enten det handler om Indonesia eller Norge. Ein av verdas fremste ekspertar meiner regnskogen er ein tredjedel av klimasvaret.