Rådyr hjort

Rådyret er vårt minste hjortevilt , og regnes som en nykommer i norsk fauna. For vel hundre år siden fantes bare en liten bestand noen steder i Østfold. Hei, jeg har undersøkt litt på nette om disse to, men har ikke helt kart for meg hvordan jeg skiller disse to typene fra hverandre på BILDER. Noen arter har blitt introdusert til steder der de ikke lever naturlig eller var utdødd. I Norge finnes rådyr , rein, hjort og elg naturlig.

Rådyr er mindre, men sliter for det.

Dessuten er dåhjort introdusert hit. Viltlevende dåhjort er imidlertid et resultat av rømninger fra viltoppdrett. Arten har etablert seg med en vill bestand i Østfoldtraktene, blant annet på Hankø og øst . Den hvite rumpa kommer frem når dyra blir skremt, et signal til resten av flokken om at det er fare på ferde, både hjort og rådyr har dette.

Det er ingen tvil om at dette er en råbukk. Det fins masse observasjoner av rådyr særlig på Nord- og Sør-Herøy. Innvandringsveien er antakelig via Alstahaug øya Alsta eller Sundøya (står to navn på NordAtlas) på nordsia av Vefsnfjorden. To rådyr sto på et jorde når vi kom kjørende forbi.

Litt langt vekk og litt mørkt, men her er de.

En bukk til høyre og en geit til venstre. Og her ser man såvidt at den til høyre har horn gevir! Men, problemet mitt er at på et annet jorde sto to andre dyr. De var enda lenger vekk, og det var enda mørkere. Bambi er et rådyr i boken, men i filmen er han en hvithalehjort fordi handlingen er satt til USA hvor det ikke finnes rådyr.

Innlegget ble redigert 14. Takk takk, da vet jeg endelig deg! D Men hvorfor sier Bambi det her da: Vi . Både hjort , elg og rådyr tilhøyrer gruppa hjortedyr. Dei beitar i utgangspunktet på dei same plantene, der knoppar, kvistar, bladverk og busker står på menyen.

Gode beite- og oppvekstvilkår har no gitt rekordstor hjortebestan noko fellingsløyva også vitnar om. I tillegg til hjort er det rådyrjakt og småviltjakt. Stedet har vært ansett som ett av foreningens beste terreng.

I dag har vi store bestander av disse artene. Dette skyldes målrettet forvaltning av bestandene. Hva er dyrest og mest eksklusivt? Anonymous poster hash: 6e978. På våre jakter betaler du dagskort, helgekort eller ukeskort.

INGEN fellingsavgifter eller trofeavgifter.

Kjøtt kan kjøpes og man betaler da kilopris pr kg slaktevekt. Kjøp av kjøtt er valgfritt ved normale skudd. Dersom dyret er vomskutt eller skudd gjennom lår og rygg så er det kjøpeplikt. Jakt i Norge: Vi disponerer ulike . Elg, hjort , villrein og rådyr er de fire artene av hjortevilt som naturlig hører hjemme i Norge. Bestandene overvåkes og reguleres gjennom jakt.

Miljødirektoratet har ansvar for å lage forskrifter og veilede i henhold til disse. På disse sidene kan du lese mer om forvaltning av hjortevilt i Norge.