Rabbe fjell

Man kan dele inn begge typer fjell i de samme tre sonene, og man kan skille mellom rabber , lesider og snøleier begge steder, men det er ganske forskjellige planter som vokser der. Grensa mellom lavalpin og mellomalpin defineres ved tre faktorer, som alle sammen slår inn i omtrent samme nivå over . Fjell innebærer områdene over den klimatiske skoggrensa, og de natur- hovedtypene vi finner der er derfor alle uten skog. Hvordan disse tre fordeler seg i fjellandskapet avhenger i stor grad av snødekket.

Snøen er ikke jevnt fordelt i landskapet . Felt, Oppgave: På rabbene er vegetasjonen utsatt for sterk kulde om vinteren og tørke om sommeren og må takle tøffe vekstforhold.

I denne oppgaven skal du kartlegge hva slags planter som vokser på en rabb, og hvordan fordelingen mellom artene er over en viss strekning fra toppen av rabben og ned . Generelt vil fjellplanter tåle nattefrost i vekstperioden. Motstand mot vinterfrost utvikles raskt om høsten, slik at vekst og utvikling kan fortsette lengst mulig på ettersommeren. Arter som vokser på rabber med lite snødekke tåler lavere vintertemperatur enn f. I snøleiene blir vekstperioden kort. Hytter for overnatting i Hardangervidda nasjonalpark med gode muligheter for reinsdyrjakt, rypejakt og fiske.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Rabbe -snøleiegradienten har først og fremst å gjøre med eksposisjon mot framherskende vindretninger.

Dernest forskyves den den ene eller andre veien ( mot rabber eller mot snøleier) avhengig av nedbørsforholdene: nedbørrike fjell har prosentvis mer snøleier, nedbørsfattige fjell prosentvis mer rabber. Haug eller knaus med lyng og fjell og dårleg jordsmonn. Det ligg litt høgt oppe, og det har tydelegvis vore ein heller skrinn plass i si tid. Rabben er då også eit ganske vanleg namn mange stader.

Fjell er en større landskapsformasjon, en landskapstype eller geografisk område. Hytter med gode høve for friluftsliv, jakt og fiske. Flott turterreng sommar og vinter på Hardangervidda.

Denne rapporten omhandler etablering av overvåking på plantesamfunn i fjell langs en kyst – innland gradient, i høyde gradienter fra nord-boreal til høyalpin sone samt i vegetasjonstype-gradienter fra snøleie via leside til rabbe i Midt Norge. Fastruter er etablert i tre fjell og vegetasjon i disse registrert. Stor variasjon mellom vegetasjonstyper: vanligvis høy i fuktig og produktiv vegetasjon, minsker med økende stressnivå. Henger sammen med strategien til artene i vegetasjonen. Lesider dominert av flerårige, klonale dvergbusker: få frøplanter.

Snøleier med mange urter: flere frøplanter. Desse møtte: Torleif Fresvik, Håkon Småbrekke, Randi Legår Anne Marie G. Positivt at støls-og beitebrukarane kan fiske medan dei ligg i fjellet. Velkommen til min bildebase: www-fjellskog-com – Fjellskog fordi mange av mine bilder er fra fjell og skog.

Bildene er forsøkt delt på tema (gallerier) – se nedenfor.

De er søkebare: Skriv inn søkeord i søkefeltet øverst oppe på siden. I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet rabbe.