Plantecelle tegning

Ville Koistinen, Kristin Bøhle. Bakterier og sopp har også cellevegg men av ulik oppbygning enn for planter. Plastider er membranavgrensede rom i planteceller med ulike funksjoner.

Den viktigste er kanskje grønnkorn som inneholder klorofyll hvor fotosyntese . Planter og dyr er bygd opp av celler med cellekjerne. De er kalt kloroplast, cellevegg og vakuoler. Planteceller har nemlig enkelte deler som ikke finnes i dyrecellene. Det er organeller som vil si . Grønnkorn kan også kalles kloroplast. Dette skjer i planter med klorofyll.

Grønnfargen til plantene kommer av grønnkornene som er omgitt av en membran og inneholder fargestoffet klorofyll. Fortelle om fotosyntesen. Forklare klorofyllets betydning i fotosyntesen.

Det vigtige ved en plantecelle , er at de har en cellevæg der gør dem hårde. De har også grønkorn, som fks. Grønkornene er planternes energiforsyning. De indeholder bare nogle . Den indeholder dog nogle særlige organeller samt en stor vakuole og er desuden omgivet af en cellevæg.

Inden for cellevæggen ligger plasmamembranen, som omgiver cellekernen og cytoplasmaet. Plantene og algene er spesielt viktige for livet på jorda Plantene og algene er spesielt viktige for livet på jorda. De bruker solenergien til å lage sukkerforbindelser som både de selv og vi får energi av. Rothårene som danner store overflater og således er viktige i vann og næringsopptaket er lokalisert til rothårssonen. Mellom plantecellene er en midtlamell.

Innenfor midtlamellen er det en primærvegg. Hos noen celler (vedrør, trakeider, styrkevevceller, epidermis, endodermis) kan . Når vi ser på en dyrecelle i elektronmikroskop, finner vi at den er omgitt av en tynn hinne som vi kaller en membran. Noen stoffer kan passere gjennom membranen, . Alle levende organismer består af celler og alle celler opstår fra eksisterende celler. Disse har DNA, men ikke cellekjerne. Vi leser ofte at slike celler er enkle, fordi de er enklere enn celler med cellekjerne.

I virkeligheten er den enkleste bakteriecelle mer kompleks enn den mest avanserte . Den inneholder arvestoffet. Bakterier mangler cellekjerne og andre cellelegemer. Hos dem ligger arvestoffet fritt i cellevæsken.

Cellekjernen er ett av disse. FORSKELLEN PÅ DYRE OG PLANTE CELLER Hvad er forskellen på en dyrecelle og en plantecelle ? Dyreceller har ikke en rigtig cellemembran som planteceller har. Denne evne har planteceller ikke. Lag en enkel tegning av en plantecelle. Sett navn på minst seks strukturer i cellen.

Hvor i plantecellen foregår fotosyntesen? Forklar kort hva som skjer, og skriv . Hvilke oppgaver har cellemembranen? Grunnstoffene og periodesystemet 1. Biokemibogen – liv, funktion, molekyle.

Tegning : Henning Dalhoff.