Oppdeling av storfe

Last ned oppdelingplansjer. Her finner du alle plansjene vi har til nedlastning. Skriv ut og heng på veggen! For butikker er det mulig å skrive ut høyoppløselig på plakatprinteren!

Oppdeling av lammekjøtt.

Her kan du laste ned oppdelingsplansje for lammekjøtt. Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Stykningsdeler av storfe.

Fagstoff: Partering av kjøtt, og forslag til hva du kan bruke de ulike delene til av storfe , svin, sau og lam. Animalia har i samarbeid med NHO Mat og Landbruk produsert filmer om nedskjæring av storfe , svin. Se og hør Max Ivan Lindkjølen kommer med gode råd og veiledning for partering av elgkjøtt.

Hvert enkelt slakt blir nøye fulgt opp så det holder riktig temperatur til enhver tid og vil modnes kontrollert til det har oppnådd optimal mørhetsgrad.

Nedskjæringen gjøres etter en standard oppdeling slik som. Merk: Siden temaet i dette avsnittet i seg selv er amerikanske forhol er stykningsdelenes navn angitt på engelsk, og lenkene peker også til sidene på engelsk. på norsk har relativt lite informasjon om stykningsdeler av kjøtt. Ved en senere omarbeiding av avsnittet kan lenkene gjerne settes til norsk , . Det er en ekstremt dårlig skjult hemmelighet at jeg er BFF med Maschmanns. Jeg er sjeleglad for at det fortsatt er noen som tør å satse utelukkende på kvalitet i dagens marke det fortjener en klapp på skulderen. Når vi skal dele og skjære kjøtt jobber vi anatomisk.

Musklene ( kjøttet) er delt inn med bein. Storfe som kvige, ku og okse og vilt som elg skal parteres på samme måte. Skrotten deles i to halvdeler langsetter ryggen. For storhusholdninger vil det meste økonomiske være å dele mellom 6. Luksus deling, pr kg slaktvekt, kr, 200. Tillegg for pakking og merking av hakk, kr, 00.

Vanlig deling, pr kg slaktvekt, kr, 100. Utbening, pr kg slaktvekt, kr, 100.

Deling i lotter, kr, 700. Lam, pr slakt, kr, 1700. Rådyr, pr slakt, kr, 3000. Aberdeen Angus er rikt på kjøtt. Slik deles forparten opp: null.

Storfe er fellesbetegnelse for kviger, unge kyr og okser. All partering av storfe starter med at skrotten deles i to halvdeler på langs etter ryggen. Hver halvdel blir så delt i en forpart og en bakpart.