Norske hønseraser

Ville høns er hønseraser som lever fritt rundt om i verden, og alle dagens hønseraser stammer trolig fra disse. Lys jær gir hvite egg, mørk jær gir kremfarget. Andre hønsefugler er hønsefugler som det ikke finnes noe spesiell rase av, selv om de har mye til felles med . Ulemper: Ruger ikke selv, vanskelig å gjerde inn – denne kan fly ganske så høyt og langt til høne å være. Takle den norske vinteren gjør vel de fleste av våre vanligst racehøns, under forutsetning at de har et trekkfritt hønsehus og kanskje en varmelampe på de absolutt kaldeste dagene, for å hindre at drikkevannet deres fryser hele tiden.

Orpington er også en svært trivelig rase, legger ikke fullt så mange egg . Høns kommer i alle former og farger, og det er opp til deg og din smak hvilken rase du ender opp med. Legger ikke høna egg mister den litt av funksjonen sin. For oss er eggene viktige. Et annet kriterium er at den må . Jærhøns er den eneste norske hønserasen. Den stammer fra Jæren ved.

Stavanger, og en regner med at det er en svært gammel rase. Det er en lett hønserase med et livlig temperament, og en utmerket egglegger. Vekt: Hane 75-kg . I alle land finnes landhøns, som i tidenes løp har utviklet seg i forhold med de geografiske og klimatiske forhold.

Beskrivelse av ulike hønseraser. Verdens hønseraser i alfabetisk rekkefølge. Jeg beklager at jeg ikke har gjort siden ferdig. Grunnen er at jeg prøver å finne nye raser til å ha på.

Moderne engelske kamphøns. Norske jærhøns – vår eneste norske hønserase ! Brun-gul (mørk ) Jærhane. Foto: Jonas Løvaas Gjerstad.

Alle tamme hønseraser stammer fra bankivahøna som fortsatt lever vilt i jungelen i Asia. I dag er høns det viktigste, og mest tallrike husdyret i verden. Høns gir oss egg og kjøtt, dette er mat som er . Betegnelsen ”landhøns” brukes om raser som gjennom lang tid har tilpasset seg de lokale forholdene i et geografisk område. Norsk Rasefjærfeforbund er en forening for de som har en eller annen form for fjærfe som hobby. Rasefjærfe” høres veldig pretensiøst ut, men for en del av medlemmene er det en viktig del av hobbyen å stille ut og få bedømt dyr fra tid til annen.

Det arrangeres Landsutstilling hver høst, og mange av . RIR Rhode island red (forkortet R.I.R) er en tung hønserase som ble avlet fram på Rhode Island i USA. Hentet fra ) LYS SUSSEX Sussex er en tung hønserase som stammer fra grevskapet Sussex i England. Høns, betyr oftest tamhøns, Gallus domesticus,som antakelig ble temmet i India og nå holdes som husdyr over hele verden. Man vet ikke når de kom til Norge, men gravfunn og gårdsnavn tyder på at høns ble brukt som husdyr før vikingtiden. Det finnes mange raser, men bare få har interesse hos oss.

Spesialisert for kjøttproduksjon, svært lav eggproduksjon. Framtida for den norske fjørfegenbanken, som huser sju norske og utenlandske hønseraser med historisk tilknytning til Norge, har en tid vært usikker. Nå når driftsavtalen er vel i havn vil Genressurssenteret bruke de kommende årene til å samle bedre dokumentasjon om dyrematerialets genetiske . Les mer om hvordan vi følger opp dyrene for å sikre deg som eggprodusent en høne av beste kvalitet. Daggamle kyllinger og Unghøner Produksjonsresultater Eggprodusenten skal kunne forvente gode produksjonsresultater fra våre hønseraser.

Gamle hønseraser blir stadig mer populære i hagene. Vi har møtt fem av dem, ved ti av dem. I norske hønsehus er det vanlig med flere tusen høner. Høns brukt i eggproduksjon er klekket ut i rugemaskiner, de får derfor ingen omsorg eller opplæring av moren.

Dette bidrar til adferdsproblemer som aggressivitet, stress, skadelig fjørhakking og kannibalisme. Nyklekkede kyllinger blir sortert etter kjønn , . Har studert genetisk variasjon hos hønseraser. Cathrine Brekke har nylig skrevet masteroppgave ved NMBU om den genetiske variasjonen i dyrematerialet i genbanken. DNA-analysene viser, ikke uventet, at jærhøna er den mest innavlede rasen på genbanken og siden dette er rester av den norske landhøna, var det .