Når på året er det lamming

Produksjonen av lam blir i stor grad styrt etter når det er gode beiteforhol og med tilgjengelige naturlige beiter i en begrenset del av året blir det i Norge bare ett lammekull per år. Syklusen for et fåreår kan sikkert starte både ved parring eller ved lamming , men for sauen starter året med en skikkelig fortjent husmorferie. Dette forhindrar mellom anna at leiarsauen tek til seg lammet, noko det kan vere fare for, om han ikkje har lam sjølv. Når lammet er nokre dagar gammalt, greier det godt å følgje flokken, også i ulendt terreng. Sau som parar seg for tidleg på vinteren, slik at lemminga kjem for tidleg på vårvinteren, kan miste lamma.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Gode rutinar er viktig for at lamminga skal gje best mogleg grunnlag for ein god produksjon. Betydelig lammetap vil drive driftskostnadene per lam om høsten opp. For å få kontroll på lammetapet er det avgjørende å ha en oversikt over når lamma dør og hva de dør av. Lammene skal være passe store for å kunne slippes ut på beite om våren. Tikker som ble født om våren pares om høsten og får lam sjøl når de er ett år gamle.

Noen henger en innretning rundt . Villsau lamming innlegg 27. Starter med sau i høst og trenger noen tips fra dere. Flere resultater fra gardsdrift.

Oppdateres ca en gang pr. Sykdommen er som regel også mer alvorlig når den oppstår før lamming. Data i fra sauekontrollen viser at søyer på seks år har ca.

Mange vaksinerer påsett lammene en gang på høsten og på våren når søyene revaksineres. Januar: Januar er en rolig måned for både sauer. Det foregår nesten på samme måten som når gravide kvinner har ultralydundersøkelse hos jordmor for å se om alt er bra med babyen.

Men det er viktig å klippe søyene før lamming. Når starter forberedelsene til lamming ? Det er mye letter for nyfødte lam å finne. Gjennom året påvirker søyas hold og energistatus.

Helse og drift gjennom året. Fagsamling sau, Jølster. Brunsttegn: interessert i væren, rolig når væren snuser, rister på halen, oppsvulming av. Ikke nærmere lamming enn uker før. Påsettlam vaksineres ganger før første lamming.

Når lammet fødes, ryker ofte fosterhinnene slik at lammet får frie luftveier og kan puste. Kanskje vil lammene leke med mora, eller kanskje vil de at hun skal reise seg slik at de kan få suge melk. Når man slakter sauer hvor skinnet skal selges med ulla på (saueskinnsfell), blir ikke sauen klippet.

De lærer fort og blir ofte gjengangere når de først har lært seg uvanen. Når en skal vurdere velferd hos sau, kommer derfor både etologiske, fysiologiske og helsemessige aspekt inn. Allment og sosialt adferdsmønster. Adferdsstudier av sau på beite, under ekstensiv drift, . Ved å fylgje ein slik fôrplan, vil ein unngå at søya brukar av opplagsnæringa til fosterproduksjon, og lamma vil få god fødselsvekt. Dersom ein ikkje har gjennomført fostertelling, bør ein bruke holdvurdering (sjå eigen sak) som styringsverktøy når ein skal trappe opp fôringa før lamming.

Siden de selv foredler kjøttet til bl. Derfor bygde de for noen år siden et svært enkelt og stort fjøs, for å få kontroll med sauene under lamminga. Fjøset blir også brukt av sauene om vinteren når været blir ufyselig. Jeg fortalt også at man på grunn av naturgitte forutsetninger basert på været, aldri helt vet når det blir våronnstart.

Våren og april måned er nemlig også tid for lamming. Sauene skal følges opp og behandles godt hele året , men dette er ikke minst viktig den tiden søyene går drektige. Sauehold i Wales året igjennom.

DET finnes over en milliard sauer i verden. For dem som jobber med sauer, byr hver årstid på spesielle utfordringer. Gerwyn, Ioan og Rhian forteller om sitt arbeid med sauene i fjellene i Wales, et land der det er nesten tre ganger så mange sauer som mennesker.

Hvert år , etter at lamminga er ferdig, setter Arvid Bentsen og Ole Andreas Våge opp en plan for forbedringer til neste sesong, sammen med datteren til Ole Andreas, Åshild Øritsland Våge. Når antall lam er så høyt som det er for norsk kvit sau, er det mye å gjøre og fort gjort å glemme alle småoppgavene. Likevel treng ikkje lamma mange minutta for å koma seg på beina. I fjellbygda Borgund i Lærdal, 5moh, tilpassar bøndene lamminga slik at lamma får sleppe ut på fjellbeite når graset er passeleg høgt og grønt.

Lamminga er en viktig tid i saueholdet der sauebonden har en unik mulighet å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.