Motoreffekt kalkulator

Bruk dette enkle verktøyet til raskt å konvertere Kilowatt som en enhet av Effekt. Noen som kan regne ut for meg? Kjøpe ny bil i Sverige – Hva koster tollen – Bil 5. Statusendring for kjøretøy – Teknisk og trimming 13.

KW og hestekrefter, omregning – Teknisk og trimming 16. Bufret Lignende Omregning effekt – Online konvertering av megawatt (MW), kilowatt (KW), watt (W ), hestekrefter (KM). Støtter et stort antall måleenheter.

Beregning spenning ut fra kjent strøm og motstand. Disse formlene gjelder for beregninger på trefaset motor. Forholdet mellom Virkningsgra tilført effekt og avgitt effekt. Tilførte effekt når du kjenner spenning, . Denne kalkulatoren gir deg svar på hvor mye du må betale i avgifter hvis du skal importere og registrere et kjøretøy i Norge. Slik brukes COved kalkulering av engangsavgiften.

Tjenesten er ikke tilgjengelig. Velg kjøretøy, Personbil, Elbil . Disse datene finner du på vanligvis på det aktuelle merkets norske internettsider. Hvis merkets norske sider . Hestekraft (hk) er en enhet for måling av effekt , men er ikke en SI-enhet. Hestekrefter brukes i dag stort sett bare av historiske årsaker, og da til å angi effekten av motorer, spesielt bilmotorer, og er i ferd med å . Ny motoreffekt med spesifisert trimmingssett skal angis fra bilfabrikanten. Endringene anmerkes i motorvognregisteret (Autosys) og i bilens vognkort, sier . Oppdater kommentarliste.

RSS feed for kommentarer til dette innlegget. NOx-komponenten økes for å stimulere til valg av biler med lave lokale utslipp. Samtidig reduseres effektkomponenten slik at engangsavgiften totalt sett ikke øker. Samlet er utslagene små for de fleste biler.

Ved å legge inn biltype og bilens vekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og motoreffekt vil du se differansen i nominelle kroner . En progressiv avgift på CO2-utslipp erstatter motoreffekt og stykkavgiften som avgiftskomponenter fra 1. Kalkulatoren viser deg hvordan engangsavgiften kan bli med de nye reglene for . Dersom du ikke finner opplysninger om NOx- utslipp vil kalkulatoren automatisk sette NOx-utslippet til øvre tillatte grense for din biltype. Det har i det siste vært en rekke oppslag i media angående økning av effekt i kjøretøy og krav om økt avgift. Ofte er det ekstreme oppslag og artikler med tall tatt ut av løse luften. Myndighetene har selv en kalkulator hvor man enkelt kan beregne dette for sin egen bil. Også kaldt effekt , forkortet W. Hvordan leser jeg formelsamlingen.

La oss anta at vi kjenner Spenningen (U) Volt, og Motstanden (R) 2ohm. Vi ønsker nå å finne Strømmen (I). I neste cirkel er der 3 . Det er bokstavene som står med rødt. Tall du skal legge er delt inn i noen hovedområder: Inntekt og. Enkelte ganger kan vi ha behov for å regne ut watt.

For eksempel når du skal kjøpe lyspærer. Ikke se deg blind på tallene i seg selv. Watt er et begrep som benyttes innen fysikkfaget, og er måleenheten for effekt.

Den avgitte effekten til en motor vil alltid være mindre enn den effekten motoren får tilført. Motoren mister effekt både i ledningene til viklingene, magnetiseringskretsen og i luft- og lagermotstand. Et mål på hvor god motoren er til å overføre den tilførte effekten til akslingene, kaller vi virkningsgraden, dvs.