Melkeerstatning kalv

Sprayfo Kalvegodt blå – den ideelle melkeerstatning til kalver. Inneholder melkepulver. Sprayfo blå inneholder 1 melkeingrediens levert fra Tine.

Sloten bruker kun de beste råvarene . Felleskjøpet nettbutikk – Pluss Rosa kg fra Pluss.

Prismessig er egen melk, såfremt vi når kvoten, det mest økonomiske valget til kalven. Prisen per FEm (ca liter melk) vil være svært avhengig av driften på gården, men rundt 5-kroner. Forenhetskonsentrasjonen . VitaMilk Kalv er en mysebasert, norsk produsert melkeerstatning der hovedbestanddelen er norsk mysepulver. Vår bestselgar til kalv.

Mysepulverbasert mjølkeerstatning med høgt innhald av råprotein og fett (h.h.v. og ). Perfekt til bøttefôring samt elektroniske automater som blandar pulver og oppvarma vatn som fôrast direkte etter miksing. Før brukte jeg den eneste Norske melkeerstatningen på markedet, nemlig FK sin vanlige melkeerstatning.

Flere resultater fra gardsdrift. God fôring og godt stell av kalven er en forutsetning for optimal produksjon av storfe, både i kjøtt- og melkeproduksjon. Antistoffene i råmelka beskytter mot. En kalv som ikke har tatt opp nok immunstoffer fra råmelka, blir lettere sjuk og har større risiko for å dø.

Det er flere melkeerstatninger på . Sjuke kalver koster mye, både i form av arbeidsti. Andre studier har konkludert med at det viktigste for fremtidig ytelse, er å gi nok melk, uavhengig av type. Kyr og kalver : Overføring av næringsstoffer fra ku til kalv. Forbedret kvalitet på råmelk. Ved temperatur som er normal i norske fjøs vinterstid (8-o C) trenger kalven mer energi fra melka for å opprettholde egen kroppstemperatur og til vedlikehold.

Dersom en fyller melkekvoten og vel så det, . Ved avvenning bør melkemengden trappes ned over dager for å lette overgangen til grovfôr og kraftfôr. Når alle kalvene i bingen eter kg kraftfôr, kan man slutte med melkefôring. Vi omtaler kort ulike typer melkefôr og måter å fôre kalven på. Pluss Alma – melkeerstatning til kalv Dette er et godt basisprodukt med et moderat innhold av protein og dermed et rimelig alternativ der man ønsker god tilvekst på kalvene. Tilbakemeldingene fra testene er gode Før lansering testet Stamsædgarden melkeerstatningen hos en gruppe produsenter.

Fokus på kalven lønner seg og gir god trivsel for både folk og fe!

Råmelk er livsviktig for nyfødte kalver ! Gi kalven 1-liter råmelk snarest mulig etter kalving. Deretter bør den få ytterligere 3-liter innen timer og liter pr dag de første dagene. Dag 4-gis en gradvis overgang til melkefôr (helmelk, syrnet råmelk eller melkeerstatning ). Vær sikker på at kalven får nok.

Avvennings-perioden strekker seg fra en 8-ukers periode med melkeerstatning , der utviklingen fra kalv til drøvtygger går hurtig. Ved å tilføre fôr av høy kvalitet tidlig i utviklingen, vil vomma utvikles . Melken må være næringsrik.