Livdyr dexter

Det er tre fargevarianter rasen. Svart er dominerende, men den finnes også i rød og blakk. I og med at dette er en fjellrase, er de svært . Spørsmålet er jo først og fremst kva du skal bruke kyrne til.

Skal dei berre vere beitepussarar, skal dei på utmarksbeite om sommaren slik at heimearealet skal haustast til vinterfor, skal du drive med mjølkeproduksjon, kjøt eller livdyr ? Kriterium for kjøttfetillegg.

Klassekrav: R- og bedre. Vanlig avtaleinnmelding ( uker). Derfor også minst kalvestørrelse. Dexterkyr er heilt greie, men idiotisk . Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning.

Slaktevekt ku: 2kilo. Gode egenskaper som morrase. Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt.

Stort morsinstinkt kan . De har en spesielt god kjøttkvalitet. Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 04. I år har dei hatt kalvingar, og slakta sju dyr. Etterspurnaden etter livdyr er så stor at ammekubøndene ikkje har hatt fleire dyr å slakte.

Det får en høyere andel omega og lavere omega og kjøtt av rasen dexter er spesielt godt siden det er veldig marmorert. I tillegg til å selge kjøtt selger han også kvigekalver som livdyr. Grovfôropptak, fôrutnytting, tilvekst, eksteriør . Men sånn er det bare Alt har så langt gått veldig bra og vi har to sunne og friske oksekalver. Gleder oss til vi kan slippe de inn til hverandre. Tenker de kommer til å ha mye moro sammen utover sommeren!

Disse to kalvene dro til Eidsvågen i dag, og for et par uker siden solgte vi en oksekalv til. Ved salg av livdyr på registreringsdato vil ett dyr bare gi grunnlag for tilskudd til ett foretak. Kjøttkåra Texel vêrlam til salgs.

Kjøttfekvige drektig med dansk embryo.