Landskapet

Det omfatter de synlige trekk i et landområde, i første rekke selve landformene, slik som fjell, bakker og naturlige skråninger, sletter, vannveier, slik som elver, . I middelalderen fungerte mange landskap (også kalt land) som selvstendige politiske enheter med egne lover. I Vasa-tiden ble landskapene til hertugdømmer og grevskap . Finland er inndelt i landskap , på fastlandet i tillegg til Åland. Disse har sin opprinnelse i Finlands historiske landskap.

Fra hele verden kommer det folk for å oppleve naturen, stillheten og roen. Men de omgivelsene vi lager selv, er ikke alltid like storslåtte. Den europeiske landskapskonvensjonen kan hjelpe oss til. Er Flash installert i nettleseren? Spill eller pause video.

Start avspilling på: Del. Landskapet i Vesterålen er vakkert. Ofte forbinner vi landskap med noe som er estetisk vakkert ( læren om det vakre).

Kulturlandskapet – jotdbtukdlsndskap, bylandskap og industrilandskap. Naturlandskap – viddelandskap, aplint landskap og . Sporene fra fortiden finnes overalt i landskapet omkring oss, så vel i det åpne jordbrukslandskapet som i skog og mark, på fjellet eller midt i storbyen. Tidsdybden er en viktig dimensjon i landskapet og den bidrar til å skape mening og sammenheng. Nye kart oppdaterer oss på det norske landskapet både til hverdags og fest.

Geolog Jostein Bakke forklarer hvordan isbreen Folgefonna har formet landskapet. Det er et økende behov for detaljert informasjon om hvordan landskap varierer, til bruk i lokal og regional forvaltning og planlegging. For å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om landskap i . Pilotprosjekt Tiltak og innhald Utvikle rettleiarar for planleggjing av landbruksbygningar i landskapet Gjennomføre fem pilotprosjekt i ulike kulturlandskap, og med bakgrunn i desse lage ein rettleiar for planleggjing og forming av bygningar i landskapet.

Som del av pilotprosjekta bruke og vidareutvikle planverktøy knytt . Lengst inne ved norskegrensen løper den vestskandinaviske fjellkjeden med en rekke høye fjell, bl. Høyfjellene avløses i øst av lavere vidder. Sveriges høyeste topp, Kebnekaise ca.

I den østlige delen av Lappland er det morener og store myrer. Mennesker bor og lever i omgivelsene vi er med å utforme. Derfor legger vi omtanke i hverdagslandskapet, omgivelser vi ferdes i til daglig og som vi ikke kan velge bort.

På vei til jobb, på stasjonen, i skolegården, på torget, i gata, der vi bor. Vi er opptatt av at barn, unge, voksne og gamle skal leve i omgivelser som gir . I det følgende er beregnet hvordan dette landskapet har endret seg etter siste istid. Det er både bevegelser av havoverflaten (eustasi) og bevegelser av den faste jord (isostasi) . De siste millioner år har det på våre breddegrader sannsynligvis vært – istider, som alle har påvirket landskapet vårt i større eller mindre grad. Videre gir emnet innsikt i hvordan jordbrukspolitikk, arealplanlegging, naturvern og kulturminnevern påvirker landskapet.

Vi har i tidligere artikler sett . Studentene skal delta i et heldags feltkurs og skrive grupppevis rapport på . Det er fjelllandskap, skogslandskap og kulturlandskap for å nevne noen. Hvordan ser det ut der du bor? Norge har mange typer landskap.