Kvit spælsau

Kvit spælsau er kjent for å være hardfør og godt tilpasset det norske klimaet. Søyene er fruktbare, melker bra og tar godt vare på lammene sine. Den har et sterkt flokkinstinkt og er derfor lettere å samle enn norsk kvit sau som ofte beiter mer spredt i mindre grupper.

Den kvite spælsauen utgjør rundt prosent av sauene i . Spælsau og norsk kvit sau- En økonomisk og biologisk sammenligning. An economic and biological comparison of the Norwegian sheepbreeds Spæl- sheep and Norwegian white sheep.

Ragnhild Helen Eide Jensen. Institutt for Husdyr- og akvakulturvitenskap. Blæset sau er en norsk rase av crossbredtypen.

Hadde planer om og sette opp ein hall til og ha til foring og tilfluktsrom til sauene vis dei vil være inne. Må eg ha den kvite spælsauen inne under lamming eller lammer den ute på beite? Korleis er tidsforbruken kvit spælsau kontra gammel norsk spælsau eller gammel norsk villsau?

NKS eller kvit spælsau ? Flere resultater fra gardsdrift.

En bør også unngå innblanding av moderne kvit spælsau , . Spælsauen (eng. Old Norwegian Short Tail Landrace) er en sauerase, som mange mener er den opprinnelige sauerasen i Norge. Sauen er godt tilpasset vårt klima og var i bruk allerede i jernalderen. Den er utbredt over hele landet og hele av dyra tilslutta sauekontrollen er spælsau. På Island er rasen så å si . Spælsau har opphav frå korthalesauene frå innlandet, som fantes i Noreg i bronsealderen.

Gamalnorsk spælsau og moderne spælsau har same opphav, men etter ca. Produktene er basert på kvit spælsau og gammelnorsk spælsau. Dette er sauer som gir fine ullkvaliteter og fine skinn i flere naturlige farger. Premier og gaver til spesielle anledninger lages på bestilling. I tillegg lager vi komplette skigarder basert på eldgamle norske tradisjoner.

Bare ta kontakt for å diskutere pris og ønsker! Etter kvart som eg har blitt betre kjent med dei individa eg har på garden, blir eg berre meir og meir imponert over dei gode eigenskapane til Gammalnorsk spælsau. Sjølv er eg vasken opp med Norsk kvit sau på kvar ein gar og trudde at dette var sauerasen eg skulle satse på.

Heldigvis gjekk det ikkje slik. I tillegg var det lettere med sau med den bygningsmassen vi har tilgjengelig, sier Odd Andreas. Og valget falt i oppstarten på en sauerase som er betydelig mindre ressurskrevende per individ enn ei ammeku, nemlig gammalnorsk spælsau.

De har allerede blitt begeistret for flere av egenskapene hos . Den gammalnorske spælsauen er unik med tanke på de gamle genene som den er bærer av. Den er en godlynt, intelligent rase som har et utpreget godt morsinstinkt, relativt høyt lammetall, lite lammevansker og god melkeevne. Med krumma horn og godt utviklet flokkinstinkt som de har arvet opp gjennom mange.

Elin og Sturle driver Ulveseth-tunet aktivitetsgår hvor de har en stor flokk med norsk kvit sau og spælsau. På gården finner du også hest, hunder og noen smådyr som høns, kaniner og marsvin for elevene. Iallefall litt mer guts og vett i disse enn det er i Norsk Kvit …. Gud bedre, folk som holder Norsk Kvit burde virklig tenke seg om. Jeg ser forøvrig at det er endel Spæl rundt Løten og Elverum også. I de samme områdene som der det var mye konflikter i fjor.

Kjøtet har eit særpreg som er mildt i lammekjøt (ungdyr) og strammare hjå voksne sauar. Det nyttast på mange vis, men særleg populære er rettar som fårikål og pinnekjøt. Det er eit gildt år i år, seier Kato Sinnes, bonde.

Han driv med farga og kvit spælsau , og fekk svært gode tilbakemeldingar frå dommarane for sine lam. Det viktigaste er at lamma får ein god . Hos spælsau gir grove enkelthår i botnulla og marg og daudhår kvalitetstrekk. Det er ønskeleg å ha lite marg i dekkulla og ingen pigmenterte hår hos kvit spælsau. Daudhår er oftast å finne i botnulla.

Dersom det er mykje av dei, kan ein sjå dei utan lupe. Håra er svært grove, og enkle grove hår er ikkje . Søyer som han veit berre skal produsere slaktelam, blir bedekt med vêr av rasen Norsk Kvit sau. Han har difor tre spælsau -vêrar og to Norsk Kvit sau vêrar. Ein av spælsau-verane er eit vêrlam av eigen avl. Dei andre vêrane er avkomsgranska vêrar kjøpt frå vereringen.

Hele seks ulike raser var representert. Det var gammelnorsk sau, norsk pelssau, gammalnorsk spælsau , farget spælsau , hvit spælsau og norsk kvit sau. Frank Sletten vant i to saueklasser, og det var norsk pelssau og norsk kvit sau.

Disse har bra pelsegenskaper.